PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe, izgradnji i rekonstrukciji NUS-a te dogradnji pogonske zgrade UPOV-a

Projekti – 27.07.2020.

Grupa 1

A – Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg

B – Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec

C – Sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Močile, Herešin

D – Retencijski bazen Križevačka cesta

E – Retencijski bazen Pavelinska ulica

E – Retencijski bazen Pavelinska ulica – drugi dio

F – Retencijski bazen Kaufland

F – Retencijski bazen Kaufland – drugi dio

F – Retencijski bazen Kaufland – treći dio

G – Retencijski bazen Herešinska ulica

H – Retencijski bazen i crpna stanica Čarda

I – Sustav odvodnje Grada Koprivnice

J – Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu Grada Koprivnice

K – Izgradnja prstena oko Grada Koprivnice (spoj crpilišta Lipovec sa zonom Danica)

L – Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava Grada Koprivnice

M – Rekonstrukcija cjevovoda u Herešinskoj ulici, Ulici M. Krleže i dr. Ž. Selingera Koprivnica

N – Rekonstrukcija cjevovoda u Ulici Čarda, M.P. Miškine, F. Galovića i Dravskoj

O – Rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, Ulici A. Mihanovića i Križevačkoj cesti

P – Rekonstrukcija cjevovoda u Varaždinskoj cesti na prolazu ispod željezničke pruge

Grupa 2

D – Retencijski bazen Križevačka cesta

E – Retencijski bazen Pavelinska ulica

F – Retencijski bazen Kaufland

G – Retencijski bazen Herešinska ulica

H – Retencijski bazen i crpna stanica Čarda

R – NUS

S – Izgradnja svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščaka i Lipovec

Grupa 3

A – Rekonstrukcija i dogradnja pogonske zgrade UPOV-a u Herešinu

Knjiga 5 – 27.07.2020.

GRUPA 1 – nacrti

GRUPA 2 – nacrti

GRUPA 3 – nacrti

GEOTEHNIČKI IZVJEŠTAJ