Kvaliteta vode

Osnovne odrednice kvalitete vode za piće su njen prirodni sastav, tehnologija obrade i osobine distributivnog  sustava, ali i uvjeti propisani zakonskim normama i politikom orijentiranosti na korisnika usluge javne vodoopskrbe. Zahvaljujući dobrom prirodnom sastavu i aktivnostima na njegovu očuvanju sirova voda naših izvorišta se tehnološki obrađuje samo zakonski propisanom dezinfekcijom. Provedba zakonskih odredbi sa pozicija ispravnosti vode i orijentiranost na korisnika se ostvaruju kroz proaktivni sustav interne i vanjske kontrole distribuirane vode.

Interna kontrola

Uzorkovanje i laboratorijska kontrola vode za piće se provode svakodnevno, na raznim točkama sustava prema zadanom programu na principima HACCP-a. Zakonsku osnovu programa kontrole predstavlja Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18) odnosno Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe  (NN 125/17). Uzorkovanje, priprema uzoraka za analizu, laboratorijska metodika te interpretacija rezultata provode se u skladu s propisanim procedurama, odnosno zakonskim odredbama i u okviru sustava kvalitete poslovanja i dobre laboratorijske prakse. Poštivanjem spomenutih pravnih akata te njihovom aktivnom primjenom na realni sustav vodoopskrbe i njegove specifičnosti prosječno se provode tri kontrolna ispitivanja po radnom danu na šezdesetak kontrolnih točaka, čime je svaka točka aktivne vodovodne mreže provjerena minimalno u jednomjesečnom ciklusu. Kontrolne su točke grupirane obzirom na “put vode” (A. priljevna voda k izvorištu, B. sirova voda, C. voda nakon prerade, D. voda u mreži, E. mjesto potrošnje) čime su određeni i prikladni ispitivani parametri (fizikalni, kemijski, mikrobiološki) kao i učestalost ispitivanja. Rezultati se redovito ažuriraju na web stranici društva  www.kcvode.hr.

Interni laboratorij vode za piće službeno djeluje od 10. rujna 2004. godine prema rješenju izdanom od strane Ministarstva zdravlja.

Kvaliteta vode za 2023. godinu

Kvaliteta vode za 2022. godinu

Kvaliteta vode za 2021. godinu

Kvaliteta vode za 2020. godinu

Kvaliteta vode za 2019. godinu

Kvaliteta vode za 2018. godinu

Kvaliteta vode za 2017. godinu