Kvaliteta vode

Osnovne sastavnice pojma kvalitete vode za piće su njen prirodni sastav, tehnologija obrade i osobine distributivnog  sustava, kao i uvjeti propisani zakonskim normama. Zahvaljujući dobrom prirodnom sastavu i aktivnostima na njegovu očuvanju sirova voda naših izvorišta tehnološki se obrađuje samo zakonski propisanom dezinfekcijom. Provedba zakonskih odredbi s pozicija ispravnosti vode i orijentiranost na korisnika ostvaruju se kroz proaktivni sustav interne i vanjske kontrole distribuirane vode.

Interna kontrola

Uzorkovanje i laboratorijska kontrola vode za piće provode se svakodnevno, na raznim točkama sustava. Zakonsku osnovu programa kontrole predstavlja Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30 16.3.2023), odnosno Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju (NN 64 14.6.2023). Uzorkovanje, priprema uzoraka za analizu, laboratorijska metodika te interpretacija rezultata provode se u skladu s propisanim procedurama, odnosno zakonskim odredbama i u okviru sustava kvalitete poslovanja i dobre laboratorijske prakse. Kontrolne točke uzorkovanja i laboratorijske kontrole vode grupirane su s obzirom na “put vode” (A. slivna voda k izvorištu, B. sirova voda, C. voda nakon prerade, D. voda u mreži, E. mjesto potrošnje), čime su određeni i prikladni ispitivani parametri (fizikalni, kemijski, mikrobiološki) kao i učestalost ispitivanja. Rezultati se redovito ažuriraju na internetskoj stranici društva www.kcvode.hr.

Kvaliteta vode za 2024. godinu

Kvaliteta vode za 2023. godinu

Kvaliteta vode za 2022. godinu