Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u Ulici Nemčićev dol i stambenoj zoni Cinderišće

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 28.06.2022. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.