Gradnja kanalizacije u Kunovec Bregu – odvojak Botinovečki jarak

Rok za dostavu ponuda je do 21.05.2024. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na: https://eojn.hr/tender-eo/8186.

Rekonstrukcija i revitalizacija stare zgrade na UPOV-u Koprivnica

Rok za dostavu ponuda je do 07.05.2024. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na: https://eojn.hr/tender-ca/7034

Cisterna za pitku vodu

Rok za dostavu ponuda je do 23.04.2024. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na: https://eojn.hr/tender-eo/5792

Vodomjeri

Rok za dostavu ponuda je do 21.03.2024. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na: https://eojn.hr/tender-eo/3264

Gradnja i proširenje u Draganovcu – Mirni dol – nastavak

Rok za dostavu ponuda je do 19.03.2024. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na: https://eojn.hr/tender-eo/3064

Rekonstrukcija i revitalizacija stare zgrade na UPOV-u Koprivnica

Rok za dostavu ponuda je do 07.03.2024. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na: https://eojn.hr/tender-eo/2150

Cijevni materijal za sanaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje

Rok za dostavu ponuda je do 15.02.2024. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na: https://eojn.hr/tender-eo/849

Zbrinjavanje dehidriranog mulja

Rok za dostavu ponuda je do 08.02.2024. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.hr/tender-eo/504

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Koprivničkih voda – izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna – cjelina Sokolovac

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 30.10.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Servisiranje i umjeravanje vodomjera

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 18.08.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Rekonstrukcija, revitalizacija i nadogradnja stare zgrade na UPOV-u Koprivnica

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 17.08.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje naselja Legrad

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 20.07.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Teretno vozilo s cisternom za pitku vodu

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 18.07.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Servisiranje i umjeravanje vodomjera

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 31.05.2023. godine do 13:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Kemikalije za obradu otpadnih voda i mulja

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 24.05.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Izrada projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana na vodocrpilištima (Ivanščak i Lipovec)

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 17.05.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Koprivničkih voda – stručni nadzor

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 31.05.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Koprivničkih voda-izgradnja vodoopskrbne mreže Općine Rasinja-jugoistočni dio i Općine Sokolovac, naselja V. Mučna (Sutare) i M. Poganac

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 09.05.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u stambenoj zoni ‘Pri Sv. Magdaleni’

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 11.04.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u stambenoj zoni Cerine_II. faza

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 04.04.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Osiguranje imovine i osoba

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 03.02.2023. godine do 10:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Zbrinjavanje dehidriranog mulja

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 05.01.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Izgradnja i proširenje vodoopskrbne mreže u Ulici Močilski vinogradi

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 09.01.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica-nabava opreme, Grupa 4-Vozila za prijevoz radnika i materijala

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 2.12.2022. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.