Izgradnja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u stambenoj zoni Cerine_II. faza

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 04.04.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Osiguranje imovine i osoba

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 03.02.2023. godine do 10:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Zbrinjavanje dehidriranog mulja

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 05.01.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Izgradnja i proširenje vodoopskrbne mreže u Ulici Močilski vinogradi

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 09.01.2023. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica-nabava opreme, Grupa 4-Vozila za prijevoz radnika i materijala

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 2.12.2022. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.