Gradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Kolodvorskoj, Viničkoj i Podravskoj ulici je objavljena

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 10.08.2020. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.