Izgradnja vodoopskrbne mreže spoja naselja Reka i Starigrad i produženje mreže u djelu naselja Reka

PROJEKT: Izgradnja vodoopskrbne mreže  spoja naselja Reka i Starigrad i produženje  mreže u djelu naselja  Reka

MJERA: Mjera 07 „ Temeljne  usluge i obnova  sela u ruralnim  područjima“

TIP OPERACIJE: 7.2.1.  “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“

CILJ PROJEKTA:

Poboljšati stanje vodoopskrbe na području naselja Reka gdje nije u potpunosti izgrađena vodoopskrbna mreža i spojiti  naselja  Reka  na  postojeću  vodoopskrbnu mrežu iz smjera naselja Starigrad.  Projektom će se  omogućiti  dostupnost  javne  vodoopskrbne  mreže cjelokupnom  stanovništvu  naselja  Reka  unutar  građevinske zone i postići 100% pokrivenost vodoopskrbnom  mrežom. Izgradnja  vodoopskrbne  mreže  omogućit  će  uređenje spojne  prometnice  između  naselja  Starigrad  i  Reka, nerazvrstana  cesta  oznake  NC017,  jer  se  cjevovod  postavlja  u  koridoru  uređene  ceste.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

    • Provedba postupka  javne  nabave  za  izvoditelja  radova  i  za  uslugu  stručnog nadzora
    • Izgradnja vodoopskrbne  mreže  u djelu  ulice Frana Galovića i Starogradskoj  i izgradnja  spojnog cjevovoda  naselja Starigrad i
    • Ishođenje uporabne  dozvole, primopredaja  građevine  i  okončani  obračun.

OPIS:

Potpora se temelji na prijavi na Natječaj za provedbu Mjere 07 „ Temeljne  usluge i obnova  sela u ruralnim  područjima“  iz  Programa  ruralnog  razvoja RH  za  razdoblje  2014. – 2020., Operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ čiji su korisnici javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Prijava  je  pdnesena u listopadu 2016. godine  za potporu projekta „Izgradnja vodoopskrbne mreže  spoja naselja Reka i Starigrad i produženje mreže u djelu naselja  Reka“.

Odluka  o  prihvatljivosti projektne  prijave  donesena  je  10.07.2017. godine.

Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je ukupno 74 projekta na području RH među kojima i projekat Koprivničkih voda, čime su Koprivničke vode jedine na području naše županije ostvarile mogućnost  korištenja potpore.

Ugovor  o  financiranju  Projekta  potpisan  je  05. rujna 2017. godine  kojim je  Koprivničkim  vodama bespovratno dodijeljena potpora u iznosu od 800.000 kuna.

Promidžbeni materijali