PROJEKT: POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA USLUŽNOM PODRUČJU KOPRIVNIČKIH VODA, C1.3.R1.-I4.02.0037 SUFINANCIRAN KROZ: MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST, NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026.

MJERA: C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom

TIP OPERACIJE 1: C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda

TIP OPERACIJE 2: C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 22.12.2022. kojim su Koprivničkim vodama dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 4.641.321,92 eura.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

    • Provedba postupka javne nabave za izvoditelja radova, uslugu stručnog nadzora i uslugu promidžbe
    • Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna – cjelina Sokolovac
    • Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Velika Mučna (Sutare) i Mali Poganac
    • Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže općine Rasinja – jugoistočni dio, naselja Prkos, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Ludbreški Ivanac, Radeljevo Selo, Ribnjak i Donja Rijeka
    • Ishođenje uporabne  dozvole, primopredaja građevine i okončani obračun

Usluga nadzora ugovorena je sa Zajednicom izvršitelja IDT d.o.o., K. P. Svačića 16, Osijek i Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek, Šetalište kardinaka Franje Šepera 12, Osijek u iznosu od 72.800,00 eura bez PDV-a.

Usluga promidžbe i vidljivosti ugovorena je sa Superprint d.o.o., Koprivnica u iznosu od 3.600,00 eura bez PDV-a.

 

CILJ PROJEKTA:

Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika  Mučna – cjelina Sokolovac

Izgradnjom djela sustava odvodnje naselja Sokolovac u duljini od 8795 m cjevovoda (uključivo 3 crpne stanice) omogućit će se priključenje 350 stanovnika. Planirani sustav nadovezuje se na sustav odvodnje naselja Velika Mučna kao prve cjeline koja je u provedbi gradnje. Sustav odvodnje naselja Velika Mučna provodi se kroz projekt NPOO (retro program oznake C1.3.R1-01-0008).
U općini Sokolovac nema izgrađenog sustava odvodnje pa je postojeća priključenost 0,00%. Projektom se predviđa povećanje priključenosti na 10,12% što će se realizirati izgradnjom novih 150 priključaka kućanstva.
Postupak javne nabave za radove je u tijeku te nije sklopljen ugovor za radove.

 

Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Velika Mučna (Sutare) i Mali Poganac

Izgradnja vodoopskrbne mreže obuhvaća izgradnju cjevovoda u naselju Velika Mučna (Sutare) u duljini od 1200 m i u naselju Mali Poganac u duljini 270 m, područje općine Sokolovac.
Radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Velika Mučna (Sutare) i Mali Poganac u vrijednosti od 109.296,00 eura bez PDV-a ugovoreni su 07.11.2023. s Dinamik d.o.o., Medvedička. Rok izvođenja radova je lipanj 2024.
Izgradnjom vodoopskrbne mreže omogućit će se priključenje dvadesetak kućanstava.
Općina Sokolovac ima mali postotak priključenosti koji iznosi 24,75%, a s krajem 2021. godine ukupno je priključeno 274 kućanstva, odnosno 671 stanovnik. Na području općine Sokolovac izgrađeno je 97,3 km cjevovoda vodoopskrbe čime nije postignuta dovoljna pokrivenost općine sustavom vodoopskrbe. Vodoopskrbna mreža nije izgrađena u 11 naselja, odnosno pristup vodoopskrbnoj mreži nema još 509 stanovnika. Projektom se predviđa povećanje priključenosti sa sadašnje na 26,10%.

 

Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže općine Rasinja – jugoistočni dio, naselja Prkos, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Ludbreški Ivanac, Radeljevo Selo, Ribnjak i Donja Rijeka

Izgradnjom sekundarne vodoopskrbne mreže općine Rasinja – jugoistočni dio, naselja Prkos, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Ludbreški Ivanac, Radeljevo Selo, Ribnjak i Donja Rijeka u duljini od 21.270 m osigurat će se veća stopa priključenosti stanovništva na javni sustave vodoopskrbe.
Radovi na izgradnji sekundarne vodoopskrbne mreže općine Rasinja – jugoistočni dio, naselja Prkos, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Ludbreški Ivanac, Radeljevo Selo, Ribnjak i Donja Rijeka u vrijednosti od 1.997.028,54 eura bez PDV-a ugovoreni su 03.11.2023. s Koming d.o.o., Koprivnica. Rok izvođenja radova je veljača 2026. godine.
Izgradnjom vodoopskrbne mreže omogućit će se priključenje 500 stanovnika što će se realizirati izgradnjom novih 170 priključaka kućanstva.
Općina Rasinja ima mali postotak priključenosti koji iznosi 33,91%, a s krajem 2021. godine ukupno je priključeno  372 kućanstva. Na  području općine Rasinja izgrađeno je 51,6 km cjevovoda vodoopskrbe čime nije postignuta dovoljna pokrivenost općine sustavom vodoopskrbe. Vodoopskrbna mreža nije izgrađena u 11 naselja, odnosno pristup vodoopskrbnoj mreži nema još 795 stanovnika. Projektom se predviđa povećanje priključenosti sa sadašnje na 49,22%.
Stanovnici koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe opskrbljuju se vodom iz vlastitih zdenaca. U vrijeme dužeg sušnog razdoblja dolazi do presušivanja zdenaca i nestašice pitke vode.