KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. kao sektorski naručitelj, a temeljem odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

s kojima su predstavnici naručitelja definirani člankom 76. stavkom 2. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) ili povezane osobe predstavnika naručitelja definirane člankom 77. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) te izjavljuje da s njima neće sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  • OPG Vedran Toth, Križevačka cesta 41 b, 48000 Koprivnica, OIB: 65394988313;
  • CENTAR ZA EKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA d.o.o., Hrvojeva 12, 21000 Split, OIB: 71896087741
  • INŽENJERSKE USLUGE d.o.o. za procjenu nekretnina, nadzor i ostalo, Ulica Ivana Generalića 3, 48000 Koprivnica, OIB: 80269137318

Koprivnica, 14.04.2023. godine

                                                                                                                                                                                                                                                                     KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.