Proširenje vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol u naselju Draganovec

PROJEKT: Proširenje vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol u naselju Draganovec

MJERA: Mjera 07 „ Temeljne  usluge i obnova  sela u ruralnim  područjima“

TIP OPERACIJE: 7.2.1.  Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“

ODOBRENI % SUFINANCIRANJE: 100%

UKUPNI IZNOS SUFINANCIRANJA: 1.542.100,00 kn

CILJ PROJEKTA:

 • Poboljšati stanje vodovodne i kanalizacijske mreže na području prigradskog naselja Draganovec gdje vodoopskrbna mreža nije izgrađena u potpunosti. Omogućiti će se dostupnost javne vodoopskrbne mreže cjelokupnom stanovništvu naselja Draganovec unutar građevinske zone i postići veća pokrivenost vodoopskrbno i kanalizacijskom mrežom.
 • Proširenje vodovodne mreže u ukupnoj duljini od cca 673 m i kanalizacijske mreže u ukupnoj duljini od cca 1007 m, na šest mikrolokacija predviđenih za proširenje. Proširenjem vodovodne i kanalizacijske mreže omogućit će opskrbu sanitarnom vodom i odvodnju otpadnih voda novim korisnicima, čime će se poboljšati kvaliteta života postojećih domaćinstava.
 • Izvod za 48 novih korisnika kanalizacijske mreže i mogućnost priključka za oko 24 novih korisnika vodovodne mreže.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Provedba postupka  javne  nabave  za  izvoditelja  radova  i  za  uslugu  stručnog nadzora.
 • Proširenje vodovodne mreže u prigradskom naselju Draganovec. Tri trase vodovoda izvode se priključenjem na postojeću vodovodnu mrežu. Prva trasa odnosi se na dio ulice Sv. Vid od kućnog br. 50 do 62, druga trasa Ulica Sv. Vid od kućnog br. 122, 104 – 106, a treća trasa također Ulica Sv. Vid od kućnog br. 7, 123 do 139. Vodovod je predviđen s maksimalnim radnim tlakom do 16 bara.
 • Proširenje kanalizacijske mreže u prigradskom naselju Draganovec. Pet trasa kanalizacije izvode se priključenjem na postojeću kanalizacijsku mrežu. Prve tri trase odnose se na Ulicu Sv. Vid od kućnog br. od 122, 104 do 106, od 118 do 114, od 7 i 123 do 139. Treća trasa odnosi se na Ulicu Sv. Vid 5 i Bukovačku ulicu od kućnog br. 74a do 82, a četvrta trasa obuhvaća ulicu Mirni dol od kućnog br. 24 do 41a.
 • Ishođenje uporabne  dozvole, primopredaja  građevine  i  okončani  obračun.
 • OPIS:

  Potpora se temelji na prijavi na Natječaj za provedbu Mjere 07 „ Temeljne  usluge i obnova  sela u ruralnim  područjima“  iz  Programa  ruralnog  razvoja RH  za  razdoblje  2014. – 2020., Operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ čiji su korisnici javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

  Prijava  je  podnesena u listopadu 2018. godine  za potporu projekta „Proširenje vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol u naselju Draganovec“.

  Odluka o prihvatljivosti projektne prijave donesena je 15. 7. 2019. godine.

  Ugovor  o  financiranju  Projekta  potpisan  je  18. srpnja 2019. godine  kojim je  Koprivničkim vodama bespovratno dodijeljena potpora u iznosu od 1.542.100,00 kuna.

  Produžetak vodovoda i kanalizacije u naselju Draganovec

  APPRRR – Odluka o dodjeli sredstava (Operacija 7.2.1.)