Javna vodoopskrba

Javna odvodnja

UPOV

Portal za korisnike

Prijave očitanja i kvarova

Novosti

Promotivni video

GIS uslužnog područja

Portal za korisnike

Ova web stranica izrađena je u okviru projekta Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od
strane EU za aglomeraciju Koprivnica kojeg je sufinancirala Europska Unija iz kohezijskog fonda.
“Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Koprivničkih voda d.o.o.”

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!