Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Javna vodoopskrba

Javna odvodnja

UPOV

Korisnici

Prijave očitanja i kvarova

GIS uslužnog područja

Praćenje potrošnje i plaćanja

Ova web stranica izrađena je u okviru projekta Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od
strane EU za aglomeraciju Koprivnica kojeg je sufinancirala Europska Unija iz kohezijskog fonda.
“Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Koprivničkih voda d.o.o.”

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!