1
2
3
4
5
6
7
1

Prethodna obrada

2

Primarna obrada

3

Biofiltar za pročišćavanje zraka

4

Obrada fosfora

5

Biološka faza pročišćavanja

6

Obrada mulja

7

MID-MIX tehnologija