Zahvaćanje i prerada vode

Podzemna voda je strateški prirodni resurs, koji ima presudnu ulogu u današnjem socijalnom standardu življenja kao i u ekonomskom razvoju lokalnog pa i cjelokupnog hrvatskoga gospodarstva. Imajući to na umu uistinu postajemo svjesni blagodati obilja pitke vode kojom raspolažemo.

Početak vodoopskrbe

Geoelektričkim mjerenjima i bušenjem piezometara 1973. godine, uz sjeverni rub grada Koprivnice između željezničke pruge Koprivnica – Botovo i ceste Koprivnica – Koprivnički Ivanec na području Ivanščak, započinju hidrogeološka istraživanja s namjerom osnivanja vodocrpilišta za potrebe javne vodoopskrbe i rastuće prehrambene industrije kompanije Podravka. Lokacija se pokazala kao odlično rješenje jer je bila blizu grada i industrijskih pogona, kapaciteti crpilišta su bili višestruki u odnosu na potrebe, a kakvoća vode je besprijekorna. Tijekom 70-tih godina prošlog stoljeća napravljen je veći broj zdenaca za pojedine industrijske pogone Podravke i Bilokalnika. Istraživanja vodocrpilišta Ivanščak vjerojatno su potaknuta povoljnim rezultatima na izvedbi zdenaca za okolne industrijske pogone no i nakon najnovijih istraživanja može se zaključiti da je lokacija crpilišta povoljno izabrana i to kako glede kvalitete podzemne vode, tako i glede izdašnosti crpilišta, te male udaljenosti od mjesta potrošnje.