O nama

Puni naziv: Koprivničke vode društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Skraćeni naziv: Koprivničke vode d.o.o.
Adresa: Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica

Upisana u registar trgovačkog suda u Bjelovaru

OIB: 20998990299

Porezni broj: 4142853

IBAN: HR5923860021119000326

Djelatnosti: 

    • Javna vodoopskrba
    • Javna odvodnja
    • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
    • Izvođenje priključaka na vodoopskrbi i odvodnji
    • Umjeravanje vodomjera
    • Proizvodnja energije za vlastite potrebe
    • Održavanje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje
    • Skladištenje i korištenje opasnih kemikalija

Članovi Društva i udio u vlasničkoj strukturi:

GKP Komunalac d.o.o. – 83,7 %

Grad Koprivnica – 16,3 %

Skupština Društva:

Nataša Tetec, dipl.ing. – predsjednica Uprave GKP Komunalac d.o.o., u svojstvu predsjednice Skupštine Društva,

Mišel Jakšić, dipl.oec. – gradonačelnik Grada Koprivnice, predstavnik Grada

Uprava Društva:

Zdravko Petras, dipl.ing.građ. – predsjednik Uprave

Sandra Sinjeri, dipl.oec. – članica Uprave

Temeljni kapital:

140.218.800,00 kn

Broj zaposlenih:

             75

ORGANIZACIJA

Odgovorne osobe Društva

Zdravko Petras, dipl.ing.građ.
Predsjednik Uprave
Tel +385 (0)48 / 251 – 895
Email zdravko.petras@kcvode.hr

Sandra Sinjeri, dipl.oec.
Članica Uprave
Tel +385 (0)48 / 498 – 266
Email sandra.sinjeri@kcvode.hr

Goran Sikavica, dipl.oec.
Rukovoditelj Sektora općih i zajedničkih poslova
Tel +385 (0)48 / 498 – 207
Email goran.sikavica@kcvode.hr

Tomica Blažek, dipl.ing.građ.
Rukovoditelj Sektora upravljanja i održavanja
Tel +385 (0)48 / 251 – 886
Email tomica.blazek@kcvode.hr

dr.sc. Damir Ruk, dipl.ing.biol.
Voditelj RJ Zahvaćanje voda
Tel +385 (0)48 / 251 – 810
Email damir.ruk@kcvode.hr

Ljuban Maros, dipl.ing.stroj.
Voditelj RJ Vodoopskrbe
Tel +385 (0)48 / 251 – 865
Email ljuban.maros@kcvode.hr

Sanja Horvat, dipl.kem.ing.
Voditelj RJ Odvodnja i pročišćavanje
Tel +385 (0)48 / 251 – 887
Email sanja.horvat@kcvode.hr

Krešimir Ujlaki, dipl.ing.građ.
Voditelj RJ Priključenje i distributivni nadzor
Tel +385 (0)48 / 251 – 826
Email kresimir.ujlaki@kcvode.hr

Sonja Lovrenčić, dipl.ing.građ.
Voditelj RJ Vođenje projekta
Tel +385 (0)48 / 251 – 897
Email sonja.lovrencic@kcvode.hr

Marko Malačić, dipl.iur.
Voditelj RJ Pravnih poslova i nabave
Tel +385 (0)48 / 251 – 837
Email marko.malacic@kcvode.hr