O nama

Puni naziv: Koprivničke vode društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Skraćeni naziv: Koprivničke vode d.o.o.
Adresa: Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica

Upisana u registar trgovačkog suda u Bjelovaru

OIB: 20998990299

Porezni broj: 4142853

IBAN: HR5923860021119000326

Djelatnosti: 

    • Javna vodoopskrba
    • Javna odvodnja
    • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
    • Izvođenje priključaka na vodoopskrbi i odvodnji
    • Umjeravanje vodomjera
    • Proizvodnja energije za vlastite potrebe
    • Održavanje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje
    • Skladištenje i korištenje opasnih kemikalija

Član Društva i udio u vlasničkoj strukturi:

Grad Koprivnica – 100 %

Skupština Društva:

Mišel Jakšić, dipl. oec. – gradonačelnik Grada Koprivnice, predsjednik

Nadzorni odbor:

Zdravko Punčikar, dipl. oec. – predsjednik

Prof. dr. sc. Roko Andričević – zamjenik predsjednika

Jasna Golubić, dipl. ing. građ. – član

Melita Bači, dipl. oec. – član

Damir Trajanoski, dipl. ing. – član

Uprava Društva:

Zdravko Petras, mag. ing. aedif. – direktor

Sandra Sinjeri, dipl. oec. – zamjenik direktora

Temeljni kapital:

16.658.900,00 eura

Broj zaposlenih:

96

ORGANIZACIJA

Odgovorne osobe Društva

Zdravko Petras, mag. ing. aedif.
Direktor
Tel +385 (0)48 / 251 – 895
Email zdravko.petras@kcvode.hr

Sandra Sinjeri, dipl. oec.
Zamjenik direktora
Tel +385 (0)48 / 498 – 266
Email sandra.sinjeri@kcvode.hr

Tomica Blažek, dipl. ing. građ.
Rukovoditelj Sektora upravljanje i održavanje
Tel +385 (0)48 / 251 – 886
Email tomica.blazek@kcvode.hr

Goran Sikavica, dipl. oec.
Rukovoditelj Sektora općih i zajedničkih poslova
Tel +385 (0)48 / 498 – 207
Email goran.sikavica@kcvode.hr

Maja Hleb, dipl. oec.
Rukovoditelj Sektora financija, računovodstva i obračun usluga
Tel +385 (0)48 / 251 – 808
Email maja.hleb@kcvode.hr

dr.sc. Damir Ruk, dipl. ing. biol.
Rukovoditelj Sektora centralni laboratorij i zahvaćanje vode
Tel +385 (0)48 / 251 – 810
Email damir.ruk@kcvode.hr

Ljuban Maros, dipl. ing. stroj.
Voditelj RJ Vodoopskrbe
Tel +385 (0)48 / 251 – 865
Email ljuban.maros@kcvode.hr

Nikolina Vargović, dipl. kem. ing.
Voditelj RJ Odvodnja i pročišćavanje
Tel +385 (0)48 / 251 – 887
Email nikolina.vargovic@kcvode.hr

Krešimir Ujlaki, dipl. ing. građ.
Voditelj RJ Priključenje, distributivni nadzor i vođenje projekata – općine
Tel +385 (0)48 / 251 – 826
Email kresimir.ujlaki@kcvode.hr

Sonja Lovrenčić, dipl. ing. građ.
Voditelj RJ Vođenje projekata – Grad Koprivnica
Tel +385 (0)48 / 251 – 897
Email sonja.lovrencic@kcvode.hr

Marko Malačić, dipl. iur.
Voditelj RJ Pravnih, kadrovskih poslova i naplate
Tel +385 (0)48 / 251 – 837
Email marko.malacic@kcvode.hr

Damir Funjak, dipl. oec.
Voditelj RJ Nabave
Tel +385 (0)48 / 251 – 801
Email damir.funjak@kcvode.hr

Ana Hajdinjak, dipl. oec.
Voditelj RJ Financija i računovodstva
Tel +385 (0)48 / 251 – 873
Email ana.hajdinjak@kcvode.hr

Igor Horvat, dipl. ing.
Voditelj RJ Zahvaćanje i analiza pitke vode
Tel +385 (0)48 / 251 – 851
Email igor.horvat@kcvode.hr