Javna nabava za 2024.

Plan nabave za 2024. godinu

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

6. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

7. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

8. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

9. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

10. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu