Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave za predmet nabave: Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u Ulici Nemčićev dol i stambenoj zoni Cinderišće objavljeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u dijelu “Prethodno savjetovanje”.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u Ulici Nemčićev dol i stambenoj zoni Cinderišće

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u Ulici Nemčićev dol i stambenoj zoni Cinderišće je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”.

Datum završetka savjetovanja: 31.05.2022.