Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave za predmet nabave: Izgradnja i proširenje vodoopskrbne mreže u Ulici Močilski vinogradi objavljeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u dijelu “Prethodno savjetovanje”.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Izgradnja i proširenje vodoopskrbne mreže u Ulici Močilski vinogradi

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Izgradnja i proširenje vodoopskrbne mreže u Ulici Močilski vinogradi objavljeno je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”.

Datum završetka savjetovanja: 13.12.2022. godine

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave za predmet nabave: Izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Hudovljani i Rovištanci objavljeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u dijelu “Prethodno savjetovanje”.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Hudovljani i Rovištanci

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Izgradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Hudovljani i Rovištanci je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”.

Datum završetka savjetovanja: 25.08.2022.