Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave za predmet nabave: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica-nabava opreme objavljeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u dijelu “Prethodno savjetovanje”.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – nabava opreme

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – nabava opreme je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”.

Datum završetka savjetovanja: 21.12.2021.