Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav vodoopskrbe – Koprivnica

Koprivničke vode d.o.o. obavještavaju sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na području na kojem je izgrađen novi sustav vodoopskrbe u sklopu projekta ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica’ da se mogu priključiti na sustav javne vodoopskrbe, a radi se o 274 novih mogućih priključaka.

Na novoizgrađeni sustav vodoopskrbe mogu se priključiti građevine:

Kunovec Breg – ulica Goli breg

Herešin – odvojak Koprivničke ulice

Starigrad  – ulice Mire Bano, Koprivnička, Mlinarska i Nemčićev dol

Draganovec – ulice Sveti Vid i Bukovačka

Bakovčice – ulice Bakovljanski breg i Bilogorska ulica

Jagnjedovec – odvojci ulice Jagnjedovec

Koprivnica – ulice Močile, Nikole Sertića, Vinica, Dubovečki breg, Krste Hegedušića, Rečko polje i Vinogradarski put

Zahtjev za priključenje na javni sustav vodoopskrbe vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine podnosi društvu Koprivničke vode d.o.o. na adresi Komunalac d.o.o., Mosna 15, Koprivnica (šalter sala) temeljem pisanog zahtjeva svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati.

Obrasce potrebne za priključenje možete pogledati OVDJE.