Završena rekonstrukcija odvodnje u ulici Franje Gažije

Koprivničke vode obavještavaju građane da će u sklopu projekta ‘Aglomeracija Koprivnica’ započeti radovi na rekonstrukciji sustava odvodnje grada Koprivnice, točnije 09. listopada 2023. započinju radovi u Ulici Gornji Banovec sa spojem na Pavelinsku ulicu i radovi na Trgu kralja Tomislava, Trgu podravskih heroja i Trgu slobode. Pripremni radovi u navedenim ulicama su završeni.

Tijekom radova na rekonstrukciji sustava odvodnje izvodit će se i radovi na prespajanju svih postojećih priključaka odvodnje.

Ovim putem obavještavamo građane da je završena rekonstrukcija odvodnje u Ulici Franje Gažija od raskrižja s Pavelinskom ulicom na sjeveru do raskrižja sa Ulicom Donji Banovcec na jugu te molimo građane da ne parkiraju vozila na uređenim zelenim površinama.