Obavijest korisnicima parkirališta kod trgovine Spar – Podravska ulica

U sklopu projekta ‘Aglomeracija Koprivnica” započeli su radovi na rekonstrukciji sustava odvodnje na području grada Koprivnice u Podravskoj ulici te da se dio radova odvija na k.č.br. 1003 k.o. Koprivnica koja je u vlasništvu SPAR Hrvatska d.o.o. (parkirališni dio).
U srijedu, 13. rujna 2023. u periodu od 07:00 do 8:30 sati izvršit će se ispiranje kolektora odvodnje pod tlakom pa sve korisnike parkirališta molimo da uklone vozila kako prilikom ispiranja ne bi došlo do oštećenja vozila koja se nalaze na parkiralištu.
Zahvaljujemo na razumijevanju!