Obavijest o početku radova – vodocrpilište Lipovec

U sklopu projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica 4. rujna započet će radovi uz južnu i sjevernu stranu potoka Koprivnica. Radi se o Grupi 2.1. radova „Izgradnja prstena oko grada Koprivnice (spoj crpilišta Lipovec sa zonom Danica)“, a obuhvatit će katastarske čestice broj 13572/2 i 2754 k.o. Koprivnica koje su u naravi putevi.

Radovi obuhvaćaju izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda između crpilišta Lipovec i zone Danica te će se zbog izgradnje upornjaka za prelazak kolone vodoopskrbnog cjevovoda i potrebe prolaska vozila izgraditi privremeni obilazni put u zoni obuhvata radova.