Potpisan ugovor za poslove stručnog nadzora na projektu Aglomeracija Koprivnica vrijednosti 11.870.000,00 kuna

U prostorijama Koprivničkih voda 25. siječnja 2021. godine potpisan je ugovor o obavljanju poslova stručnog nadzora u sklopu projekta  „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Koprivnica“, sufinanciranog od Europske unije s odabranom zajednicom ponuditelja Investinženjering d.o.o. i Institut IGH d.d.

Ugovor su potpisali direktor Investinženjeringa  Sladoljub Pezerović i direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras. Vrijednost Ugovora iznosi 11.870.000,00 kn bez PDV-a.

U sklopu ugovora predviđen je stručni nadzor gradnje i opremanja proširenja postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica, izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe na području grada Koprivnice te izgradnja i rekonstrukcija NUS-a i rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin.

Navedeni ugovor dio je aktivnosti obuhvaćene projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ ukupne vrijednosti prema studiji izvedivosti preko 410 milijuna kuna bez PDV-a, od kojih više od 283 milijuna kuna se sufinancira sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

Potpisom ugovora o stručnom nadzoru ostvareni su svi preduvjeti za početak radova na projektu Aglomeracija Koprivnica.