Voda za piće i aktualna situacija epidemije koronavirusa (COVID-19)

Prema američkoj agenciji za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) COVID-19 virus nije nikad detektiran u vodi za piće (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.htm), a prema dosadašnjim informacijama voda za piće nije niti spominjana kao mogući put širenja zaraze. Izvor također navodi da uobičajeni postupci obrade vode za piće (dezinfekcija klorom) uklanjaju i uništavaju virusne čestice. Iako se ingerencija CDC-a odnosi samo na Sjedinjene Američke Države njihov globalni stručni status daje za pravo da se te informacije uzmu kao relevantne posvuda gdje je javna vodoopskrba zakonski regulirana i na razini kakvom je danas poznajemo. Dodatni sigurnosni čimbenik u Europi su stupanj zakonske regulacije i intenzitet nadzora javne vodoopskrbe, gdje Hrvatska tradicijski, normativno i praktično u cijelosti pripada.

Važeći pravilnik nadzora kvalitete vode za piće (Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i  planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/17), nalaže kontrolu vode za piće na prisutnost virusa (Enterovirusi). Koprivničke vode redovito ispunjavaju tu obvezu u okviru izvorišnog monitoringa i svi dosadašnji nalazi u isporučenoj vodi na sve ispitivane virusne čestice su negativni. Važno je napomenuti da su ta ispitivanja provedena na uzorcima sirove vode, dakle i prije postupka obavezne dezinfekcija koja kao postupak u cijelosti uništava eventualno prisutne bakterije i čestice virusa.

Unatoč potpunoj sigurnosti vode u javnom vodoopskrbnom sustavu, a s obzirom na trenutnu izvanrednu javnozdravstvenu situaciju, Koprivničke vode su uvele niz dodatnih preventivnih mjera u cilju pune sigurnosti korisnika usluga, svojih radnika kao i cijele populacije a najvažnije su:

  1. Povećanje koncentracije primarne dezinfekcije vode za piće – iako smo s obzirom na temperaturu vode u sustavu u „zimskom“ periodu (0,17 mg/l), koncentracija klora će se povećati na „ljetne“ vrijednosti od 0,25 mg/l (propisana dozvoljena maksimalna doza iznosi 0,5 mg/l).
  2. Povećanje stupnja općih higijenskih mjera radnika i prostora.
  3. Redukcija radnih aktivnosti koje uvjetuju neposredan kontakt s korisnicima usluga i poslovnim partnerima.
  4. Povećani sigurnosni i higijenski nadzor nad vodoopskrbnim objektima.