Anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama

 

Poštovani korisnici naših usluga,

Koprivničke vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje brine o upravljanju kvalitetom i zaštitom okoliša, te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i HACCP principima.

Zadovoljstvo korisnika temeljni je cilj poslovanja našeg društva. Stoga Vas molimo da ispunite anonimni anketni upitnik, kako bismo na temelju Vašeg ocjenjivanja i prikupljenih prijedloga i komentara mogli podići kvalitetu usluge na još višu razinu, a u skladu s Vašim potrebama i željama.

Anketne upitnike možete ispuniti putem poveznica:

Anketa: Korisnici usluga u kategoriji kućanstva

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2SjGe15FklkSRWyLeN9Bp0PBdek2nFGBIP8bp7DRxXfde6g/viewform?vc=0&c=0&w=1

Anketa: Korisnici usluga u kategoriji poslovnog subjekta (obrti, poduzetnici i trgovačka društva)

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwuY64MCjjNOWYKWGr4qbwEoqEbGcL7VfmG88fiN2FY2r6lQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Unaprijed zahvaljujemo na sudjelovanju.