OBAVIJEST O PRIVREMENOM PREKIDU VODOOPSKRBE

Obavještavamo korisnike vodnih usluga u prigradskom naselju Herešin i Herešinskoj ulici u Koprivnici, parni kućni brojevi od 2 do 12 i neparni kućni brojevi od 21 do 91, da će zbog radova na vodovodnoj mreži u utorak 21. ožujka 2023. biti prekid u opskrbi vodom u vremenu od 8:00-12:00 sati.
Za vrijeme trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurat će se cisternom smještenom ispred društvenog doma u Herešinu i kućnog broja 4C u Herešinskoj ulici.
Zahvaljujemo na razumijevanju.

Svjetski dan voda – 22. ožujka 2023.

Voda iz izvorišta Ivanščak visoke je kvalitete, potrudimo se da takva i ostane!

Pojava globalnih klimatskih promjena je aktualna već više desetljeća i ubrzano sve više dobiva na važnosti. Tema je poprište ozbiljnih debata koje nisu toliko o evidentnosti promjena i budućnosti, već o njihovim uzrocima i najviše tko će se čega odreći da se uspori/spriječi daljnje pogoršanje. Tko god od uključenih strana bio više ili manje u pravu ili krivu i koje argumente i dokaze držao neoborivim, konsenzus postoji oko sutrašnjice – ona je neizvjesna i nije dobra za planetu pa ne može biti ni za čovjeka. Mjerila trendova i sezonskih ritmova previše i predugo odstupaju od onih koje smo proglasili „prosječnim“ i toga smo objektivno i subjektivno svjesni, doslovno na vlastitoj koži. Svjedočimo brzom prijelazu geološke epohe i danas živimo u antropocenu, a ljudi koji danas imaju 70-ak godina su rođeni u holocenu.

Globalne klimatske promjene

Svjetska meteorološka organizacija pri Ujedinjenim narodima (UN WMO) navodi sedam indikatorskih klimatskih fenomena [1]:

 1. povećana emisija stakleničkih plinova u odnosu na predindustrijsku eru
 2. ozonska rupa se od 1970. do 2021. godine povećala za 70 %,
 3. u odnosu na predindustrijsku eru globalna srednja površinska temperatura je u 2021. viša za +1,1 °C,
 4. promjena precipitacijskih obrazaca u usporedbi 2021/1951. – 2010.,
 5. promjene oceana i mora (sadržaj topline, rast razine, pad pH),
 6. smanjenje mase ledenjaka,
 7. ekstremne vremenske nepogode.

Lokalne klimatske promjene

Okrugla 2000. godina često se uzima kao godina početka izrazito vidljivih posljedica klimatskih promjena. Na području Koprivnice i bliže okolice od 2000. do 2021. godine, a u odnosu na dvadesetogodišnje referentno razdoblje (1981.-1999.) uočeni su trendovi [2]:

 1. porast srednje godišnje temperature zraka (+ 1,5 °C) i smanjenje godišnje količine oborina (- 7,6 %),
 2. povećanje broja sušnih razdoblja (različitih dužina) tijekom vegetacijske sezone,
 3. smanjenje oborina u vegetacijskom i jesenskom razdoblju,
 4. povećanje stupnja ugroženosti od toplinskog stresa za poljoprivredne kulture za 42% (takvi vremenski uvjeti zaustavljaju fiziološke procese u poljoprivrednim kulturama te smanjuju njihovu kvalitetu i prinose),
 5. povećanje broja i intenziteta ekstremnih vremenskih događaja (toplinski valovi, olujni vjetrovi, izrazito pljuskovite oborine, pojave tuče, pojave proljetnog mraza u travnju…).

Lokalne hidrološke promjene

I za uočavanje hidroloških promjena treba sakupiti dovoljno podataka kroz dovoljno dugo vrijeme da se uoči trend narušavanja višegodišnjih prosjeka koji je povezan s globalnim trendovima indikatora klimatskih promjena. Razina podzemne vode svakako je primarni pokazatelj promijenjenih lokalnih hidroloških prilika i uočene su veće fluktuacije razine podzemne vode u odnosu na desetogodišnji prosjek. Također, zabilježen je i povijesni minimum razine podzemne vode tijekom 2021. godine od -1,6 metara u odnosu na prosjek.

Promjene pokazatelja kvalitete vode

Izvorište Ivanščak ima vrlo složenu hidrološku situaciju koja se odražava u značajno različitom sastavu podzemne vode na relativno malim udaljenostima (eksploatacijski zdenci). Dodatni faktor koji povećava složenost situacije izvorišta je taj što su na mikrorazini strujanja vode prema zdencima iz više smjerova, smjerovi se mijenjaju s obzirom na razinu vode i eksploatacijsku količinu pojedinih zdenaca, a smjerovi pretpostavljaju i različite doprinose antropogenih utjecaja (poljoprivreda, urbani dio, industrija). Naznake globalnotoplinskih promjena se mogu uočiti kod „standardnih klimatskih indikatora“, temperature i pH vrijednosti. U proteklom petnaestogodišnjem periodu temperatura podzemne vode je viša s prosječnim godišnjim porastom od 0,1 %. Porast je veći u plićim slojevima od nekoliko metara ispod razine tla, a u usporedbi s dubljim slojevima od nekoliko desetaka metara ispod razine tla. U istom promatranom periodu pH vode je niži za oko 0,2 % na godinu. S obzirom na promatrano okruženje evidentiranih promjena – podzemnu vodu, za pouzdane zaključke promatrani period je daleko prekratak, a zabilježeni trendovi tek statistička naznaka, no oni postoje i u skladu s općim i očekivanim promjenama.

Navedeni podaci rezultat su dugogodišnjeg praćenja kvalitete vode na izvorištu Ivanščak, a kako su promjene daleko od graničnih vrijednosti, zaključak o kvaliteti vode za piće je isti kao i u proteklih pedeset godina javne vodoopskrbe – voda je zdravstveno ispravna. Potrudimo se da takva ostane i za buduće naraštaje.

[1] UN Climate Reports; https://www.un.org/en/climatechange/reports, 9.6.2022

[2] D. Ruk, I. Horvat, V. Kadija Cmrk, J. Nemčić Jurec, I. Kovač: Utjecaj globalnog zatopljenja na podzemnu vodu dravskog aluvija koprivničke Podravine, XXVI. Znanstveno stručni skup Voda i javna vodoopskrba (2022) Zbornik radova, 67-76

Obavijest o početku izvođenja radova u Pavelinskoj ulici – Projekt: ‘Izgradnja retencijskog bazena u Ulici Pavelinska’

Koprivničke vode obavještavaju građane da će u sklopu projekta ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Koprivnica’ 20. ožujka 2023. započeti prva faza od ukupno tri faze izgradnje retencijskog bazena u Pavelinskoj ulici.

Dio Pavelinske ulice od kolnog prilaza u skladište Podravke d.d. do križanja s Ulicom Gornji Banovec bit će zatvoren za sve sudionike u prometu osim za stanare obuhvaćene prvom fazom radova (Pavelinska ulica – kućni brojevi 23, 24, 25, 27, 28, 28A, 30, 30A, 32, 34)  kojima će se omogućiti pješački pristup do objekata.

U periodu kad će biti onemogućen pristup osobnim vozilima stanovnicima ulice, parkiranje im je omogućeno na zelenim površinama u ulicama Gornji Banovec, Severovec i Franje Gažija, kako je dogovoreno s komunalnim redarstvom Grada Koprivnice.

Rok završetka izvedbe prve faze radova je 15. srpnja 2023. godine.

Molimo stanovnike Pavelinske ulice i ostale građane za strpljenje i razumijevanje.

Poziv stanarima Pavelinske ulice u Koprivnici

Pozivamo sve stanovnike Pavelinske ulice u Koprivnici koji će u sklopu projekta ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture grada Koprivnice’ biti obuhvaćeni radovima na izgradnji retencijskog bazena ‘Pavelinska ulica’ na sastanak kojemu će prisustvovati predstavnici Grada Koprivnice, Koprivničkih voda, izvođač radova i nadzorni inženjer.

Sastanak će se održati 20. ožujka 2023. godine (ponedjeljak) u 16 sati u Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1, Koprivnica.

Obavijest o privremenom prekidu vodoopskrbe – Sokolovac i Reka

Obavještavamo korisnike vodnih usluga na području općine Sokolovac i u naselju Reka da su zbog radova na vodovodnoj mreži mogući prekidi i poremećaji u opskrbi pitkom vodom u četvrtak, 16. ožujka 2023., u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o zatvaranju Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro

Poštovani korisnici,

s danom 15. ožujka 2023. godine zatvara se Javni natječaj za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2023. godinu.

Obavijest o privremenom prekidu vodoopskrbe – Zagorska ulica

Obavještavamo korisnike vodnih usluga u Zagorskoj ulici u Koprivnici da će zbog radova na vodovodnoj mreži u četvrtak, 9. ožujka 2023., doći do prekida u opskrbi vodom u vremenu od 8:00 do 12:00 sati.

Za vrijeme trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurat će se cisternom smještenom ispred kućnog broja 19 u Zagorskoj ulici.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o izboru kandidata po Javnom natječaju – Inženjer za geodetske poslove

Obavijest o izboru kandidata po Javnom natječaju – Inženjer za geodetske poslove

Objavljeno 8. ožujka 2023.