Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav vodoopskrbe – Koprivnica

Koprivničke vode d.o.o. obavještavaju sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na području na kojem je izgrađen novi sustav vodoopskrbe u sklopu projekta ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica’ da se mogu priključiti na sustav javne vodoopskrbe, a radi se o 274 novih mogućih priključaka.

Na novoizgrađeni sustav vodoopskrbe mogu se priključiti građevine:

Kunovec Breg – ulica Goli breg

Herešin – odvojak Koprivničke ulice

Starigrad  – ulice Mire Bano, Koprivnička, Mlinarska i Nemčićev dol

Draganovec – ulice Sveti Vid i Bukovačka

Bakovčice – ulice Bakovljanski breg i Bilogorska ulica

Jagnjedovec – odvojci ulice Jagnjedovec

Koprivnica – ulice Močile, Nikole Sertića, Vinica, Dubovečki breg, Krste Hegedušića, Rečko polje i Vinogradarski put

Zahtjev za priključenje na javni sustav vodoopskrbe vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine podnosi društvu Koprivničke vode d.o.o. na adresi Komunalac d.o.o., Mosna 15, Koprivnica (šalter sala) temeljem pisanog zahtjeva svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati.

Obrasce potrebne za priključenje možete pogledati OVDJE.

Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav odvodnje – Koprivnica

Koprivničke vode obavještavaju sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina, a koje se nalaze na području na kojem je izgrađen sustav odvodnje dijela naselja Vinica, Močile i Herešin u sklopu projekta ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica’ da se mogu priključiti na sustav javne odvodnje, odnosno podnijeti zahtjev za priključenje, a radi se o 70 novih priključaka.

Na novoizgrađeni sustav odvodnje mogu priključiti građevine u ulicama: Nikole Sertića, Kozarnjak, Varaždinska, Dubovečki breg, Ulici I Vinodolski odvojak, Tina Ujevića, Vinogradska ulica, Podolice, Crnogorska, Trakošćanska, Sv. Tri kralja i Heršinska ulica.

Zahtjev za priključenje na javni sustav odvodnje vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine podnosi društvu Koprivničke vode d.o.o. na adresi Komunalac d.o.o., Mosna 15, Koprivnica (šalter sala) na temelju pisanog zahtjeva svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati.

Obrasce potrebne za priključenje možete pogledati OVDJE.

Tiskovna konferencija projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica”

Na lokaciji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Koprivnica, u srijedu 13. rujna 2023. godine, održana je tiskovna konferencija projekta sufinanciranog od strane EU „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ u povodu isporuke opreme i vozila te pregleda aktualnog stanja radova na projektu.

Isporučeni su sljedeća oprema i vozila: kombinirani bager – rovokopač vrijednosti 116.016,33 EUR s PDV-om; teretno vozilo s dizalicom vrijednosti 198.835,36 EUR s PDV-om; dva vozila s visokotlačnim uređajem za ispiranje građevina za javnu odvodnju i specijalno vozilo za pražnjenje septičkih jama ukupne vrijednosti 1.206.035,58 EUR s PDV-om; pokretni agregat – crpka za vodu i mobilni samousisni crpni agregat ukupne vrijednosti 48.410,65 EUR s PDV-om; mjerna oprema, oprema za ispitivanje i informatička oprema ukupne vrijednosti 106.095,30 EUR s PDV-om; tri vozila za prijevoz radnika i materijala ukupne vrijednosti 73.825,40 EUR s PDV. Ukupna cijena strojeva, vozila i opreme iznosi 1.749.218,61 EUR s PDV-om.

Radovi na projektu teku po planu i nema poteškoća u izvođenju.

Završeni su radovi na sustavu odvodnje naselja Kunovec Breg, Starigrad, Draganovec, Vinica, Močile te Herešin ukupne duljine 11.304,10 m. Izgrađena je vodoopskrbna mreža na perifernom dijelu grada Koprivnice duljine 7.359,60 m te su ishođene uporabne dozvole. Također, izvedena je rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Čarda, M. Pavleka Miškine, Frana Galovića i Dravskoj u Koprivnici, rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, Ulici A. Mihanovića i Križevačkoj cesti te rekonstrukcija vodovoda na Varaždinskoj cesti na prolazu ispod željezničke pruge u Koprivnici ukupne duljine 4.717,90 m. Rekonstrukcija vodovoda na Herešinskoj cesti te u ulicama Miroslava Krleže i Dr. Željka Selingera izvedena je u duljini od 1.882,10 m te je za istu pripremljena dokumentacija za tehnički pregled. Trenutno se provode radovi na retencijskim bazenima te gravitacijskim i tlačnim cjevovodima.

 

Događaju su nazočili Elizabeta Kos, predstavnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Mario Šiljeg, ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije, Mišel Jakšić, saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Koprivnice, načelnici općina partnera u Projektu te predstavnici izvođača radova i ostali dionici projekta Aglomeracija Koprivnica.

Direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras zahvalio je svima na dolasku i podršci koju pružaju u provedbi projekta. Opisao je dosadašnji tijek i stanje radova te predstavio mjernu opremu i isporučena vozila u sklopu projekta.

Saborski zastupnik i gradonačelnik Mišel Jakšić u svom govoru iskazao je zadovoljstvo načinom na koji se projekt provodi te uputio riječi zahvale nadležnom Ministarstvu, Hrvatskim vodama, ali i svim sudionicima na projektu. Istaknuo je kako provedbom ovog projekta Koprivnica i okolica neće imati problema u pogledu vodoopskrbe, odvodnje i pitke vode te iako radovi nisu oku vidljivi jer se izvode pod zemljom, značiti će puno za lokalno stanovništvo.

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren izrazio je zadovoljstvo provedbom projekta Aglomeracije kao jednog od tri velika projekta koja se provode na području županije, a koji će uvelike doprinijeti razvoju i poboljšati kvalitetu života svih stanovnika.

Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, istaknuo je važnost ovog najvećeg projekta na području Koprivnice te iskazao zadovoljstvo suradnje s korisnikom projekta, Koprivničkim vodama, ali i samim rezultatima i tijekom provedbe projekta.

Mario Šiljeg, ravnatelj Instituta za vode, izrazio je zadovoljstvo što projekt Aglomeracije napreduje prema planiranim rokovima. Osvrnuo se na poboljšanje kvalitete vode provedbom projekta, osiguranje sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Koprivnice te istaknuo važnost monitoringa, odnosno praćenja kvalitete voda.

Ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja govorila je Elizabeta Kos, ravnateljica Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora te pohvalila Koprivničke vode i suradnju s Gradom Koprivnicom, ali i suradnju svih sudionika na ovom najvećem projektu Koprivničkog područja. Osvrnula se na izvedene radove te naglasila veliki značaj projekta za područje Koprivnice i okolnih naselja.

Nakon održane tiskovne konferencije, uzvanici su se uputili na obilazak isporučene mjerne opreme i vozila.

Procijenjena vrijednost projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ iznosi 68.032.602,48 EUR s PDV-om, za koji je ugovoreno sufinanciranje Europske unije od 69,2%, odnosno 37.668.973,17 EUR s PDV-om. Iznos od 16.757.108,82 EUR s PDV-om financirat će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode te općine uključene u projekt, Grad Koprivnica i Koprivničke vode.

Projekt se provodi na području Koprivničko-križevačke županije, odnosno na području grada Koprivnice te općina Peteranec, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Rasinja, Drnje i Hlebine.

Započelo polaganje cijevi u Pavelinskoj ulici

U Pavelinskoj ulici u Koprivnici u tijeku je prva faza radova u sklopu Projekta ‘Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica’. Ovog tjedna u tijeku su radovi na zaštiti građevinske jame pomoću stroja za vibronabijanje talpi. Izvode se pripremni radovi na izgradnji uljevnog okna, a nakon što je skinut asfalt, započelo je i betoniranje podložnog betona. Priprema se oplata i armatura za uljevno okno, kao početno okno retencije Pavelinska.

Položene su i dvije cijevi profila DN 3600 i dio od 2 metra do ulaznog okna, a položene su i protuuzgonske armiranobetonske ploče i zatege i izvode se radovi zatrpavanja položenih cijevi.

Molimo stanare Pavelinske i ostale građane za razumijevanje i strpljenje te da se pridržavaju privremenih prometnih znakova i pravila oko gradilišta.

 

Kunovec Breg – obavijest o mogućnosti priključenja na sustav odvodnje

Koprivničke vode d.o.o. obavještavaju sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike, građevina koje se nalaze na području na kojem je izgrađen sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg u sklopu projekta ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica’ da se mogu priključiti na sustav javne odvodnje, odnosno podnijeti zahtjev za priključenje.

Zahtjev za priključenje na javni sustav odvodnje vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik, građevine podnosi društvu Koprivničke vode d.o.o. na adresi Komunalac d.o.o., Mosna 15, Koprivnica (šalter sala) temeljem pisanog zahtjeva svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati.

Obrasce potrebne za priključenje možete pogledati OVDJE.

Obavijest o početku izvođenja radova u Pavelinskoj ulici – Projekt: ‘Izgradnja retencijskog bazena u Ulici Pavelinska’

Koprivničke vode obavještavaju građane da će u sklopu projekta ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Koprivnica’ 20. ožujka 2023. započeti prva faza od ukupno tri faze izgradnje retencijskog bazena u Pavelinskoj ulici.

Dio Pavelinske ulice od kolnog prilaza u skladište Podravke d.d. do križanja s Ulicom Gornji Banovec bit će zatvoren za sve sudionike u prometu osim za stanare obuhvaćene prvom fazom radova (Pavelinska ulica – kućni brojevi 23, 24, 25, 27, 28, 28A, 30, 30A, 32, 34)  kojima će se omogućiti pješački pristup do objekata.

U periodu kad će biti onemogućen pristup osobnim vozilima stanovnicima ulice, parkiranje im je omogućeno na zelenim površinama u ulicama Gornji Banovec, Severovec i Franje Gažija, kako je dogovoreno s komunalnim redarstvom Grada Koprivnice.

Rok završetka izvedbe prve faze radova je 15. srpnja 2023. godine.

Molimo stanovnike Pavelinske ulice i ostale građane za strpljenje i razumijevanje.

Početak radova na rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice u Preložnoj te ulicama Tome Šestaka, Tome Blažeka, Josipa Reša i Stjepana Kukeca

Obavještavamo stanare Preložne ulice te ulica Tome Šestaka, Tome Blažeka, Josipa Reša i Stjepana Kukeca u Koprivnici da će 20. veljače 2023. godine započeti radovi na rekonstrukciji sustava odvodnje u sklopu projekta „Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice“ aglomeracije Koprivnica.

Radovi rekonstrukcije sustava odvodnje izvoditi će se u roku četiri mjeseca, točnije do 15. lipnja 2023. godine. Ovim putem molimo sve stanare i ostale sudionike u prometu da uvaže ovu obavijest ako će doći do kraćih zastoja prilikom radova, odvoza/dovoza materijala i strojeva na gradilište.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Početak radova na rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice u ulicama Rudolfa Horvata, Grgura Karlovčana, Antuna Mihanovića i Dubovec

Obavještavamo stanare ulica Rudolfa Horvata, Grgura Karlovčana, Antuna Mihanovića i Dubovec u Koprivnici da će 20. veljače 2023. godine započeti radovi na rekonstrukciji sustava odvodnje u sklopu projekta „Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice“ aglomeracije Koprivnica.

Završetak radova predviđen je do 30. lipnja 2023. godine. Radovi po pojedinim ulicama izvoditi će se u skladu s dinamikom izvođenja radova vezano na projekt rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava navedenog područja koji je također dio projekta aglomeracije Koprivnica.

Molimo stanare i ostale sudionike u prometu da uvaže ovu obavijest ukoliko će doći do kraćih zastoja prilikom radova, odvoza/dovoza materijala i strojeva na gradilište.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Ulica Rudolfa Horvata

Ulica Grgura Karlovčana

Ulica Antuna Mihanovića

Ulica Dubovec

U sklopu projekta Aglomeracije Koprivnica potpisan ugovor o nabavi vozila

Koprivničke vode i Auto Šatrak iz Koprivnice potpisali su ugovor o nabavi vozila za prijevoz radnika i materijala u sklopu projekta ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica’ sufinanciranog sredstvima Europske unije sa 69 posto. Ponuda tvrtke Auto Šatrak d.o.o. odabrana je kao najpovoljnija u postupku javne nabave, a ugovor su prošlog tjedna potpisali Zdravko Petras, direktor Koprivničkih voda, i Damir Šatrak, direktor Auto Šatraka. Nabavljena su tri vozila marke Opel Combo ukupne vrijednosti 59.060 EUR bez PDV-a. Rok isporuke je šest mjeseci od potpisivanja ugovora.