Potpisan prvi ugovor za radove na projektu Aglomeracija Koprivnica vrijedan 150,6 milijuna kuna

Danas 18. siječnja, u Gradskoj vijećnici grada Koprivnice potpisan je Ugovor za radove na proširenju postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica u sklopu projekta sufinanciranog od strane EU „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“. Potpisivanju su prisustvovali župan Koprivničko – križevačke županije Darko Koren, gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić te zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić.

 

Ugovor su potpisali Predsjednik uprave Radnik d.d. Mirko Habijanec te direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras.

Vrijednost Ugovora iznosi 150.656.157,42 HRK bez PDV-a, od čega je oko 102 milijuna kuna sufinancirano iz Europske Unije iz Kohezijskog fonda, lokalna komponenta je oko 13 milijuna kuna dok ostatak vrijednosti projekta sufinancirat će Hrvatske vode i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Ovim Ugovorom predviđena je izgradnja kanalizacijske mreže u duljini od 75,5 km, 27 crpnih stanica te je predviđeno 1.425 novih priključaka na sustav vodoopskrbe i 2.400 na sustav odvodnje.
Projekt se provodi na području Grada Koprivnice te općinama Peteranec, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Rasinja, Drnje i Hlebine. Predviđeni završetak projekta očekuje se do kraja 2023. godine.

Obavijest korisnicima vodnih usluga

Poštovani korisnici,

Koprivničke vode će u periodu od 2. – 9. siječnja 2021. godine obaviti redovno obračunsko očitanje vodomjera, a s obzirom na  epidemiološku situaciju i nužnost da se fizički kontakti smanje na najmanju moguću mjeru molimo korisnike vodnih usluga da stanje vodomjera sami očitaju i upišu u priloženi popis na ulazu u zgradu ili da očitano stanje vodomjera jave putem kontakta na brojeve:

  • 048 251 822 – dežurni dispečer
  • 048 251 881 –  služba za korisnike
  • upis stanja putem Kom.Net aplikacije

Unaprijed zahvaljujemo.

Anketa o zadovoljstvu korisnika uslugom

Poštovani korisnici naših usluga,

Koprivničke vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje brine o upravljanju kvalitetom i zaštitom okoliša, te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i HACCP principima.

Zadovoljstvo korisnika temeljni je cilj poslovanja našeg društva. Stoga vas molimo da ispunite anonimni anketni upitnik, kako bismo na temelju vašeg ocjenjivanja i prikupljenih prijedloga i komentara mogli podići kvalitetu usluge na još višu razinu, a u skladu s vašim potrebama i željama.

Anketni upitnik možete ispuniti putem poveznice – u kategoriji kućanstvo:

Anketa: Zadovoljstvo korisnika uslugama koje pruža Društvo Koprivničke vode d.o.o.

Unaprijed se zahvaljujemo na sudjelovanju.

Obavijest o privremenom prekidu vodoopskrbe

Obavještavamo korisnike vodnih usluga u naseljima Lepavina, Donjara, Mali Grabičani, Mali Poganac, Mali Botinovac, Veliki Botinovac i Rijeka Koprivnička, da će zbog radova na vodovodnoj mreži u utorak 17.11. 2020. godine biti mogući prekidi i poremećaji u opskrbi vodom od 8,00 – 11,00 sati.

Za vrijeme trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurat će se cisternom smještenom na lokaciji Lepavina 110.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Koprivničke vode uspješno završile projekt proširenja vodovodne i kanalizacijske mreže u naselju Draganovec uz povlačenje 1.542.100,00 kn bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine

18. srpnja 2019. godine Predsjednik uprave Koprivničkih voda d.o.o. Zdravko Petras u prostorijama Ministarstva poljoprivrede potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 1.542.100,00 kn (bez PDV-a) za projekt Proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže u dijelu prigradskog naselja Draganovec.

Projekt je planiran s ciljem unapređenja vodnokomunalne infrastrukture na području naselja Draganovec, radi poboljšanja ekološkog stanja i doprinosa zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Trase obuhvata projekta obuhvaćaju ulice Sveti Vid, Bukovačku i Mirni dol, s tri trase vodovoda profila DN 110 mm ukupne duljine 673 m i pet trasa fekalne kanalizacije profila DN 300 mm ukupne duljine 1.008 m.

Radovi vrijedni 1.720.000,00 kn (bez PDV-a) nakon provedenog postupka javne nabave započeli su u ožujku 2020. godine i završeni su u kolovozu, unutar predviđenog roka. Kako bi se omogućilo što prije priključenje građana na izgrađeni sustav, u listopadu je uspješno obavljen tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola za predmetni projekt.

Za izgradnju mreže sustava vodoopskrbe i sustava javne odvodnje zajedno s priključcima, Koprivničke vode osigurale su i financijska sredstva iz naknade za razvoj, koja su pokrila razliku u odnosu na dodijeljena sredstva Ministarstva poljoprivrede, zbog povećanja cijena radova u odnosu na planirane cijene prije postupka javne nabave.

Tijekom i nakon izgradnje trajao je proces administrativne kontrole zahtjeva za potporu od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te je utvrđeno da Koprivničke vode u potpunosti udovoljavaju uvjetima propisanim natječajem i donesena je od strane Agencije Odluka o dodijeli bespovratnih sredstava u punom iznosu sukladno potpisanom ugovoru. Time su Koprivničke vode uspješno završile projekt „Proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže u dijelu prigradskog naselja Draganovec“ i povukle sva ugovorena bespovratna sredstva za predmetnu investiciju.

   

Obavijest o privremenom prekidu vodoopskrbe

Obavještavamo korisnike vodnih usluga u Ulici kneza Branimira od kbr. 28 do 78, te ulicama Vinički put, Čomborov put, Dubovečki Breg, Josipa Sirutke, I i II Vinički odvojak, Ivana Trubelje, Dubovečki dol, Vinica, Zvirišće i dijela ulice N. Sertića da će zbog radova na elektroenergetskoj mreži u četvrtak 12.11. 2020. godine biti mogući prekidi i poremećaji u opskrbi vodom u vremenu od 8,30 – 11,00 sati.

Za vrijeme trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurat će se cisternom smještenom ispred društvenog doma u Ulici Vinica br. 65.

Zahvaljujemo na razumijevanju.