JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2021. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 07.09.2018. godine, Koprivničke vode d.o.o. objavljuju:

Javni natječaj 2021.

Upute za prijavitelje

Opis programa ili projekta

Proračun programa/projekta

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o partnerstvu

Životopis voditelja programa projekta

Privola za obradu osobnih podataka

Ocjena kvalitete programa projekta

Ugovor br.___ o dodjeli financijskih-nefinancijskih sredstava programu/projektu od interesa za opće dobro

Opisno izvješće programa/projekta

Financijsko izvješće programa/projekta

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro

 

 

Obavijest o privremenom zatvaranju odvojka Gorička za promet

Zbog izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže u Goričkoj ulici (odvojak prema Pevcu) od 22.02.2021. do 27.03.2021. godine navedena ulica se privremeno zatvara za sav promet.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Javna nabava za 2021.

Obavijest o privremenom prekidu vodoopskrbe u Podravskoj i Kolodvorskoj ulici

Obavještavamo korisnike vodnih usluga u Podravskoj ulici od kućnog broja 1 do 35  i Kolodvorskoj ulici, kućni broj 31A i 4A, da će zbog planiranih radova na vodovodnoj  mreži u srijedu 27. siječnja 2021. godine biti prekid u opskrbi vodom u razdoblju od 8 – 13  sati.

Za vrijeme trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurat će se cisternom smještenom u Podravskoj ulici ispred kućnog broja 11.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Potpisan ugovor za poslove stručnog nadzora na projektu Aglomeracija Koprivnica vrijednosti 11.870.000,00 kuna

Započela izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Radnička i dijelu Ulice Gorička u Koprivnici vrijedna milijun kuna

Sredinom siječnja započeli su radovi na izgradnji sustava vodovodne i kanalizacijske mreže zajedno s priključcima u poduzetničkoj zoni Radnička i dijelu Ulice Gorička u Koprivnici.

 

Planiranom investicijom nastavlja se ulaganje u opremanje poduzetničkih zona potrebnom infrastrukturom na području grada Koprivnice. Radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže izvodit će se u sklopu planirane izgradnje prometnice unutar poduzetničko-obrtničke zone Radnička, investicije koju provodi Grad Koprivnica.

Glavnim projektom predviđena je izgradnja 3 trase sustava javne odvodnje, profila DN 300, 400 i 800 ukupne duljine 320 metara u Radničkoj zoni i profila DN 300 dužine 200 metara u Goričkoj ulici.

Glavnim projektom predviđena je izgradnja 3 trase sustava javne vodoopskrbe, profila PEHD 160, ukupne dužine 210 metara u zelenom koridoru buduće prometnice i profila PEHD 110 i dužine 205 metara u produžetka Goričke ulice.

Nositelj investicije izgradnje su Koprivničke vode, a nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je Koming d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost ugovornih građevinskih radova je 998.610,57 bez PDV-a.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavljat će Komunalac d.o.o..

Očekivani rok završetka radova je ožujak 2021. godine.