Sanacija kvara na javnoj vodoopskrbnoj mreži na Trgu bana J. Jelačića

U ponedjeljak 18.06.2018. godine u 1749 sati u dispečerskom centru Koprivničkih voda zaprimljena je dojava o propuštanju glavnog opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 300 na Trgu bana J. Jelačića ispred broja 7a u Koprivnici. Dežurne ekipe Koprivničkih voda odmah po dojavi izašle su na lokaciju kvara i pristupile sanaciji propuštanja na navedenom cjevovodu i zatvaranju glavnog opskrbnog cjevovoda, s obzirom na to da se radilo o propuštanju manjeg intenziteta bilo je potrebno u noćnim satima za vrijeme smanjenog intenziteta prometa obaviti detekciju mjesta propuštanja. Sanacija je prekinuta oko 2330 te je nastavljena danas u 700 sati.

O navedenom su obaviještene sve nadležne institucije, a kao što je napomenuto, sanacija kvara započeta je odmah po dojavi, te je nastavljena tijekom današnjeg dana. Predviđeni završetak sanacije kvara na vodoopskrbnoj mreži je danas oko 16 sati, a za vrijeme trajanja sanacije kvara nije bilo i neće biti poremećaja u vodoopskrbi na širem području grada Koprivnice, te će svi korisnici na uslužnom području imati standardnu isporuku vodne usluge osim u dijelu ulica Mihovila Pavleka Miškine, Frana Galovića, Marovskoj, Pavla Vuka Pavlovića i  Trgu bana J. Jelačića u Koprivnici.

Uslijed kvara došlo je do manjeg ulaska vode u podrumske prostorije stambeno poslovne zgrade na Trgu bana J. Jelačića broj 7a u Koprivnici,  a materijalna šteta će se naknadno procijeniti. Stanarima i poslovnim korisnicima kojima će se utvrditi  materijalna šteta, ista će biti podmirena preko police osiguranja od odgovornosti Koprivničkih voda. Zbog sanacije kvara promet će se na raskrižju odvijati otežano,  za promet će biti zatvoren jedan kolnički trak i iz smjera Marovske ulice promet će se odvijati jednim kolničkim trakom.

Glavni opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže DN 300 na Trgu bana J. Jelačića u Koprivnici, izgrađen je 1981. godine, a budući da je na navedenom cjevovodu zbog dotrajalosti već bilo kvarova, Koprivničke vode su u postupku pripremnih radova, odnosno pripremi projektne dokumentacije, a u roku od 20 dana predviđeno je da će se započeti s radovima na hitnoj rekonstrukciji i zamjeni najkritičnije dionice glavnog opskrbnog cjevovoda u duljini od oko 150 metara s čime bi se postigla još veća sigurnost pogona i opskrbe pitkom vodom korisnika vodnih usluga na području grada Koprivnice.

Cijenjenim korisnicima ispričavamo se zbog poremećaja i prekida u vodoopskrbi.

 

Obavijest korisnicima vodnih usluga

Obavještavamo korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži dana 19.06.2018. godine (utorak) u trajanju od 800  do 1400  sati biti prekinuta opskrba vodom u Ulici Ivana Trubelje neparni brojevi od 1 do 13 i parni brojevi od 2 do 8.

Za vrijeme radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom koja će biti smještena u Ulici Ivana Trubelje ispred kućnog broja 9.

 

Obavijest o licenciranju izvođača

Koprivničke vode d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga, obavještavaju sve tvrtke s djelatnošću građenja i izvođenja hidroinstalacija i obrtnike s vezanim obrtom vodoinstalatera (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), da će se provesti postupak ovlaštenja za obavljanje poslova izrade priključaka na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje, na uslužnom području Koprivničkih voda. Read more

Predstavljen projekt „Aglomeracija Koprivnica“

Projekt „Aglomeracija Koprivnica“ sukladno završnoj radnoj verziji Studije izvedivosti procijenjen je na iznos cjelokupne investicije od oko 401.7 milijuna kuna od čega je 69% sufinancirano od strane EU i 31% od nacionalne komponente. Read more

Obavijest korisnicima o stupanjem na snagu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Dana 25. 05. 2018. godine u Republici Hrvatskoj je u primjeni Opća uredba o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) koja predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka. Read more

Obavijest korisnicima

Dana 18.05.2018. godine mogući su kraći prekidi u radu sustava elektroničke pošte Koprivničkih voda radi migracije na Office 365 sustav.

Zahvaljujemo na razumijevanju.