Koprivničke vode uključile se u EU projekt SpongeCity

EU projekt akronima SpongeCity započeo je s provođenjem u Koprivničkim vodama, zajedno s još 12 partnera iz zemalja podunavske regije. Projekt tematski pripada ekološkom području zelenije i niskougljične podunavske regije s ciljem prilagodbe klimatskim promjenama koje prvenstveno karakteriziraju klimatski ekstremi – produljena vruća i bezoborinska razdoblja i izrazito intenzivne oborine u kratkom periodu. Simptomi su to ‘bolesne klime’ koji se izrazito nepovoljno ispoljavaju u urbanom području, a projekt SpongeCity upravo tu želi naći i ponuditi rješenja koja će ublažiti recentne prijetnje.

Nakon duljeg pripremnog razdoblja i službenog odobrenja od strane nadležnog EU tijela, projekt je službeno započeo s 1. siječnja 2024 godine i trajat će 30 mjeseci. EU sufinanciranje iznosi 80 % budžeta vrijednosti 2.028.509,20 eura, u čemu je udio Koprivničkih voda 150.880,00 eura. Prvi sastanak svih projektnih partnera (13 partnera), kao i predstavnika pridruženih strateških partnera, održan je 20. veljače 2024 u Pečuhu u Mađarskoj te dan kasnije u Koprivnici. Prvog dana sastanka, nakon uvodnih predavanja o aspektima EU međuregionalnih programa, održana su predavanja i provedene rasprave o konkretnim aktivnostima, zadaćama i rokovima prema projektnom planu. Proveden je i obilazak praktikuma odjela za geoznanosti Fakulteta u Pečuhu i lokacije ‘kišnog vrta’ (rain garden), gdje će se obavljati praktična ispitivanja planirana u okviru projekta. Drugi dan sastanka održan je u Koprivnici u organizaciji Koprivničkih voda na UPOV-u u Herešinu, gdje će također biti izgrađen pokusni ‘kišni vrt’ (ukupno će biti izgrađena četiri pokusna ‘kišna vrta’ kod različitih projektnih partnera), a radni posjet završio je obilaskom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i centralnog laboratorija.

Daljnje projektne aktivnosti ići će sukladno terminskom planu, a odnose se na potrebne rasprave i dogovore, konkretne projektne aktivnosti, kao i na široko uključivanje lokalnih zajednica, relevantnih institucija i sve zainteresirane javnosti. Uz svoj redovni posao obavljanja javnih usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, kroz ovakve projekte Koprivničke vode daju dodatni doprinos općem boljitku zajednice u svojoj ‘vodnoj djelatnosti’, jer i mali pomaci nabolje u suočavanju s posljedicama klimatskih promjena jačaju nadu i optimizam.