Poziv na dostavu ponude – usluga blagajničkog poslovanja

Poziv na dostavu ponude

Dokumentacija o nabavi

Rok za dostavu ponuda je do 02.02.2024. godine do 12:00 sati.