Koprivničke vode d.o.o. obilježile deset godina uspješnog rada

U povodu desete obljetnice osnivanja tvrtke Koprivničke vode, javnog isporučitelja vodnih usluga na području grada Koprivnice i okolnih općina, održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni promotivni materijali – brošura i video te je to ujedno bila i prilika da se osvrne na desetljeće uspješnog rada tvrtke.

Zdravko Petras, direktor Koprivničkih voda, pobrojao je više projekata koji su se provodili i još se provode na distributivnom području, a uključujući i projekt Aglomeracije, radi se o 100 milijuna eura investicija, što u razvoj, što u obnovu mreže vodoopskrbe i odvodnje, a ulagano je i u ostalu infrastrukturu neophodnu za rad tvrtke.

Gradonačelnik i saborski zastupnik Mišel Jakšić tom je prilikom kazao kako stabilno poslovanje, velika ulaganja u razvoj vodovoda i kanalizacije te dobar tim ljudi dovoljno govore o kvaliteti i snazi Koprivničkih voda te je najavio i skorašnji završetak radova na projektu Aglomeracije, kao i buduće projekte koji su pred Koprivničkim vodama.

Koprivničke vode kao samostalno poduzeće postoji deset godina, no prva istraživanja izvorišta za vodoopskrbu Koprivnice započela su već 1960.-ih godina kada počinje i stvaranje suvremene gradske vodovodne mreže. Do danas je sustav javne vodoopskrbe, ali i odvodnje u Koprivnici potpuno razvijen, a konstantna je zadaća Koprivničkih voda modernizirati, širiti i obnavljati postojeću mrežu. Zahvaljujući kvalitetnom sustavu upravljanja vodoopskrbom, gubici u mreži Koprivničkih voda danas su na najnižim razinama u Hrvatskoj i iznose oko 12 posto. Državni prosjek trenutno je 49 posto.

Voda se crpi iz dva izvorišta – Ivanščak i Lipovec. Vodocrpilište Ivanščak sa šest zdenaca i vodocrpilište Lipovec s dva zdenca s maksimalnim kapacitetom crpljenja od 490 litara u sekundi značajno premašuju prosječne potrebe od 100 litara u sekundi. Vodoopskrbni sustav je tlačno-gravitacijski te organizirana na način da se nakon kloriranja dio vode distribuira direktno u mrežu, a dio odvodi u šest vodosprema. Kvaliteta vode svojim sastavom po svim parametrima odgovara kriterijima vode za ljudsku upotrebu, a u polustoljetnoj koprivničkoj javnoj vodoopskrbi nije bilo neispravnih uzoraka niti obustave isporuke zbog prekoračenja propisanog sastava. Koprivničke vode imaju jedan od najmodernijih laboratorija za analizu vode za piće u kojem se na dnevnoj bazi provode ispitivanja i mjere parametri pitke vode.

Sustav javne odvodnje mješovitog je tipa, što znači da istim cjevovodom prolazi fekalna, oborinska i industrijska voda koja završava u Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Herešinu gdje se na principu SBR tehnologije u reaktorima odvijaju različite faze procesa obrade, a nakon pročišćavanja voda se ispušta u vodotok Bistru dok se ostatni mulj aerobno stabilizira i dehidrira.

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Koprivnica projekt je od najvećeg značenja za grad i šest okolnih općina. Provedba projekta vrijednog više od 68 milijuna eura je započela 2020. godine, a uključuje zamjenu i rekonstrukciju 19,5 kilometara postojećeg sustava vodoopskrbe, dogradnju vodoopskrbnog sustava od 12,5 kilometara te optimalizaciju nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje. Na području odvodnje uključuje izgradnju 86,1 kilometra nove mreže, rekonstrukciju 13 kilometara postojeće mreže, rekonstrukciju crpne stanice Čarda, izgradnju 4 retencijske građevine i 4 nove preljevne građevine, sanaciju 8 kilometara postojećeg sustava javne odvodnje te optimalizaciju nadzorno-upravljačkog sustava odvodnje. Najkompleksniji zahvat onaj je u Pavelinskoj ulici gdje je u tijeku završna faza polaganja cijevi budućeg retencijskog bazena koji će služiti za prihvat veće količine oborinske vode u kratkom roku.

Usporedno s provođenjem projekta Aglomeracije Koprivnica, Koprivničke vode konstantno investiraju u sustav vodoopskrbe i odvodnje na cijelom uslužnom području. U posljednjih deset godina na području grada uloženo je više od 8 milijuna, a na području općina 9,2 milijuna eura u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijske mreže te izgradnju vodnih građevina i modernizaciju sustava.

Koprivničke vode – mala tvrtka za velike investicije.