Tiskovna konferencija projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica”

Na lokaciji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Koprivnica, u srijedu 13. rujna 2023. godine, održana je tiskovna konferencija projekta sufinanciranog od strane EU „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ u povodu isporuke opreme i vozila te pregleda aktualnog stanja radova na projektu.

Isporučeni su sljedeća oprema i vozila: kombinirani bager – rovokopač vrijednosti 116.016,33 EUR s PDV-om; teretno vozilo s dizalicom vrijednosti 198.835,36 EUR s PDV-om; dva vozila s visokotlačnim uređajem za ispiranje građevina za javnu odvodnju i specijalno vozilo za pražnjenje septičkih jama ukupne vrijednosti 1.206.035,58 EUR s PDV-om; pokretni agregat – crpka za vodu i mobilni samousisni crpni agregat ukupne vrijednosti 48.410,65 EUR s PDV-om; mjerna oprema, oprema za ispitivanje i informatička oprema ukupne vrijednosti 106.095,30 EUR s PDV-om; tri vozila za prijevoz radnika i materijala ukupne vrijednosti 73.825,40 EUR s PDV. Ukupna cijena strojeva, vozila i opreme iznosi 1.749.218,61 EUR s PDV-om.

Radovi na projektu teku po planu i nema poteškoća u izvođenju.

Završeni su radovi na sustavu odvodnje naselja Kunovec Breg, Starigrad, Draganovec, Vinica, Močile te Herešin ukupne duljine 11.304,10 m. Izgrađena je vodoopskrbna mreža na perifernom dijelu grada Koprivnice duljine 7.359,60 m te su ishođene uporabne dozvole. Također, izvedena je rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Čarda, M. Pavleka Miškine, Frana Galovića i Dravskoj u Koprivnici, rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, Ulici A. Mihanovića i Križevačkoj cesti te rekonstrukcija vodovoda na Varaždinskoj cesti na prolazu ispod željezničke pruge u Koprivnici ukupne duljine 4.717,90 m. Rekonstrukcija vodovoda na Herešinskoj cesti te u ulicama Miroslava Krleže i Dr. Željka Selingera izvedena je u duljini od 1.882,10 m te je za istu pripremljena dokumentacija za tehnički pregled. Trenutno se provode radovi na retencijskim bazenima te gravitacijskim i tlačnim cjevovodima.

 

Događaju su nazočili Elizabeta Kos, predstavnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Mario Šiljeg, ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije, Mišel Jakšić, saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Koprivnice, načelnici općina partnera u Projektu te predstavnici izvođača radova i ostali dionici projekta Aglomeracija Koprivnica.

Direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras zahvalio je svima na dolasku i podršci koju pružaju u provedbi projekta. Opisao je dosadašnji tijek i stanje radova te predstavio mjernu opremu i isporučena vozila u sklopu projekta.

Saborski zastupnik i gradonačelnik Mišel Jakšić u svom govoru iskazao je zadovoljstvo načinom na koji se projekt provodi te uputio riječi zahvale nadležnom Ministarstvu, Hrvatskim vodama, ali i svim sudionicima na projektu. Istaknuo je kako provedbom ovog projekta Koprivnica i okolica neće imati problema u pogledu vodoopskrbe, odvodnje i pitke vode te iako radovi nisu oku vidljivi jer se izvode pod zemljom, značiti će puno za lokalno stanovništvo.

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren izrazio je zadovoljstvo provedbom projekta Aglomeracije kao jednog od tri velika projekta koja se provode na području županije, a koji će uvelike doprinijeti razvoju i poboljšati kvalitetu života svih stanovnika.

Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, istaknuo je važnost ovog najvećeg projekta na području Koprivnice te iskazao zadovoljstvo suradnje s korisnikom projekta, Koprivničkim vodama, ali i samim rezultatima i tijekom provedbe projekta.

Mario Šiljeg, ravnatelj Instituta za vode, izrazio je zadovoljstvo što projekt Aglomeracije napreduje prema planiranim rokovima. Osvrnuo se na poboljšanje kvalitete vode provedbom projekta, osiguranje sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Koprivnice te istaknuo važnost monitoringa, odnosno praćenja kvalitete voda.

Ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja govorila je Elizabeta Kos, ravnateljica Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora te pohvalila Koprivničke vode i suradnju s Gradom Koprivnicom, ali i suradnju svih sudionika na ovom najvećem projektu Koprivničkog područja. Osvrnula se na izvedene radove te naglasila veliki značaj projekta za područje Koprivnice i okolnih naselja.

Nakon održane tiskovne konferencije, uzvanici su se uputili na obilazak isporučene mjerne opreme i vozila.

Procijenjena vrijednost projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ iznosi 68.032.602,48 EUR s PDV-om, za koji je ugovoreno sufinanciranje Europske unije od 69,2%, odnosno 37.668.973,17 EUR s PDV-om. Iznos od 16.757.108,82 EUR s PDV-om financirat će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode te općine uključene u projekt, Grad Koprivnica i Koprivničke vode.

Projekt se provodi na području Koprivničko-križevačke županije, odnosno na području grada Koprivnice te općina Peteranec, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Rasinja, Drnje i Hlebine.