Poziv na JAVNU PRODAJU prikupljanjem pisanih ponuda – teretna vozila

Sukladno Odluci direktora broj: 4615/2023 od 04.08.2023. godine trgovačko društvo Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica raspisuje

JAVNU PRODAJU prikupljanjem pisanih ponuda

1. Koprivničke vode d.o.o. nude na prodaju teretna vozila kako slijedi:

a) N1 teretno vozilo s kamerom za snimanje kanalizacijskih cijevi RAUCH
– marka : CITROEN
– tip: JUMPER 2.2 HDI
– inventarski broj: 370294
– gorivo: Diesel
– zapremina: 2.178 ccm
– registarska oznaka : KC 863-DA
– godina proizvodnje : 2005. (vozilo) i 2004. (kamera)
– broj šasije : VF7ZBRMNB17682634
– kilometraža: 106.536 km
– snaga motora: 74 kW
– registrirano: do 05.09.2023.
– početna cijena : 11.500,00 EUR (bez PDV-a) uvećano za PDV po stopi od 25%

b) N3 teretno vozilo – otvoreno sa samoistovarom i hidrauličkom dizalicom HIAB
– marka : VOLVO
– tip: FL 614
– inventarski broj: 313043
– gorivo: Diesel
– zapremina: 5.480 ccm
– radna jedinica: 311-02
– registarska oznaka : KC 196-HV (prethodna registarska oznaka KC 601-BA)
– godina proizvodnje : 1998.
– broj šasije : YV2E4C5A3WB195009
– kilometraža: 248.058
– snaga motora: 169 kW
– registrirano: do 21.01.2024.
– početna cijena: 13.000 eura (bez PDV-a) uvećano za PDV po stopi od 25%

2. Vozila se mogu pogledati u razdoblju od 18.08.2023. do 24.08.2023. godine u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, uz prethodni dogovor na broj telefona 048-251-862 ili mobitel 098-410-327 (kontakt osoba Petrica Koštić).

3. Zainteresirani ponuditelji svoju pisanu ponudu dostavljaju u zatvorenoj omotnici na naslov Koprivničke vode d.o.o., Mosna ulica 15/a, 48000 Koprivnica, s naznakom «Ponuda za kupnju vozila – NE OTVARATI» putem pošte ili osobnom dostavom u sjedište Koprivničkih voda d.o.o..

4. Ponuda obvezno mora sadržavati:
– Dokaz o plaćenoj jamčevini u iznosu od:

▪ 1.000,00 EUR za N1 teretno vozilo s kamerom za snimanje kanalizacijskih cijevi RAUCH (CITROEN JUMPER),
▪ 1.000,00 EUR za N3 teretno vozilo sa samoistovarom i hidrauličkom dizalicom HIAB

– Ime i prezime, naziv obrta, trgovačkog društva ili druge pravne osobe ponuditelja,
– Osobni identifikacijski broj ponuditelja,
– Adresu prebivališta ili sjedišta ponuditelja,
– Broj telefona, e-mail adresa ponuditelja
– Iznos ponuđene cijene bez PDV-a s točnom naznakom vozila
– Potpis ili potpis i pečat ponuditelja.

5. Ponude bez prethodno plaćene jamčevine neće se uzeti u razmatranje.

6. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Koprivničkih voda d.o.o., IBAN HR5923860021119000326 otvoren kod Podravske banke d.d. Koprivnica ili na blagajni Koprivničkih voda d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica.

7. Ponudu mogu dati građani, fizičke i/ili pravne osobe (obrti ili trgovačka društva i druge pravne osobe).

8. Rok za dostavu ponuda je 25.08.2023. godine do 12,00 sati.

9. Dana 25.08.2023. godine u 12,00 sati u sjedištu Koprivničkih voda d.o.o. Mosna ulica 15/a, Koprivnica započet će postupak otvaranja ponuda kojeg će provesti Povjerenstvo za prodaju vozila.

10. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ponuditelji.

11. Ukoliko se zaprimi više ponuda za isto vozilo s istom ponuđenom cijenom, pozvat će se ponuditelji s istom cjenovnom ponudom da do sljedećeg radnog dana do 12,00 sati ponovno dostave svoje ponude.

12. O rezultatima odabira najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni poštom ili putem mrežne stranice Koprivničkih voda d.o.o. (www.kcvode.hr) ili putem elektroničke pošte u roku od 3 dana po donošenju odluke. Nezadovoljni ponuditelji imaju pravo uvida u ponudbenu dokumentaciju.

13. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije 5 dana od dana obavijesti, a prije preuzimanja vozila, uplatiti razliku iznosa iz svoje ponude uvećanog za 25% PDV-a (i umanjenog za iznos uplaćene jamčevine) na žiro račun Koprivničkih voda d.o.o., IBAN HR5923860021119000326 otvoren kod Podravske banke d.d. Koprivnica.

14. Ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene kao najpovoljnije, vratit će se uplaćena jamčevina bez odgode, a najkasnije u roku 3 dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

15. Ne obavi li najpovoljniji ponuditelj uplatu u traženom roku, Koprivničke vode d.o.o. mogu pravo kupnje dati idućem najpovoljnijem ponuditelju ili ponoviti postupak.

16. Vozilo se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“. Reklamacije na kupljeno vozilo se ne priznaju.

17. Primopredaja vozila i sve prateće dokumentacije će uslijediti nakon uplate kupoprodajne cijene, a prema dogovoru s ovlaštenim predstavnikom Koprivničkih voda d.o.o.