Obavijest o MOGUĆEM prekidu vodoopskrbe – Rasinja, Kunovec Breg, Koprivnica

Obavještavamo korisnike vodnih usluga na području općine Rasinja, naselju Kunovec Breg, te u Koprivnici u ulicama Varaždinska cesta od kbr. 92, Voćarski put, Dr. Nikole Sertića, Marijanska ulica, Močile, I Močilski odvojak i II Močilski odvojak, da su zbog radova rekonstrukciji crpne stanice u Kunovec Bregu u srijedu, 5. srpnja 2023., mogući povemeni prekidi i poremećaji u opskrbi pitkom vodom u vremenu od 9:00 do 13:00 sati.

Zahvaljujemo na razumijevanju.