Obavijest o izboru kandidata – referent za bazu korisnika

Obavijest o izboru kandidata – referent za bazu korisnika