OBAVIJEST KORISNICIMA VODNIH USLUGA – KUĆANSTVIMA (kuće i zgrade)

Poštovani korisnici,

prije nekoliko dana za 15.785 korisnika vodnih usluga u kategoriji kućanstva (za kuće i zgrade) dostavljeni su obračuni potrošnje vodnih usluga za razdoblje od 01.10. do 31.12.2022. godine. S obzirom na to da su Koprivničke vode d.o.o., u prosincu prošle godine, nakon 20 godina, radi poboljšanja kvalitete vodnih usluga uvele novi informacijski sustav, obračun je po prvi puta sačinjen u novom programu te se izgledom i sadržajem razlikuje od obračuna koje ste dobivali u prijašnjim razdobljima.

U vezi dostavljenog obračuna obavještavamo vas:

Kućanstva (kuće i zgrade)

  • Na dostavljenim obračunima navedena je napomena o stanju preplate u EUR/kn na dan 19.01.2023. godine koje se odnosi na akontacijske uplate evidentirane do 19.01.2023. godine. Za te uplate umanjuje se obračun potrošnje vodnih usluga za razdoblje od 01.10. do 31.12.2022. godine, a razlika obračuna i uplaćenih iznosa je dug kojeg je potrebno platiti i koji je iskazan na obračunskoj uplatnici ili preplata za iduće razdoblje (za 2023. godinu).
  • U slučaju da je na obračunskoj uplatnici iskazan iznos od 0,00 EUR, to znači da korisnik nema duga po obračunu za razdoblje od 01.10. do 31.12.2022. godine.

Kućanstva (kuće) – korisnici koji imaju dva ili više obračunskih mjesta

  • Sve uplate akontacija u razdoblju od 01.10.2022. do 19.01.2023. godine iskazane su na jednom od obračuna (na jednom obračunskom mjestu), odnosno sve uplate za sva obračunska mjesta su zbrojene i iskazane su na jednom od obračuna. Ovim korisnicima se neće dostavljati ispravak obračuna (jer su obračunate količine i cijene ispravne), a u Koprivničkim vodama d.o.o. će se uplaćene akontacije razdvojiti na uplate po pojedinom mjestu potrošnje.

Kućanstva (zgrade) – korisnici u zgradama koji dobivaju dva obračuna (za toplu i hladnu vodu)

  • Pogrešno je obračunata naknada (fiksni dio osnovne cijene javne odvodnje) na računu za toplu vodu, odnosno ta naknada nije trebala biti obračunata te će se tim korisnicima dostaviti ispravni obračuni za toplu vodu za razdoblje od 01.10. do 31.12.2022. godine. Obračun potrošnje za hladnu vodu je ispravan.
  • Sve uplate akontacija u razdoblju od 01.10.2022. do 19.01.2023. godine iskazane su na jednom od obračuna (ili na obračunu za toplu vodu ili na obračunu za hladnu vodu), odnosno sve uplate akontacija i za toplu i za hladnu vodu su zbrojene i iskazane su na jednom od obračuna. Ovim korisnicima se neće dostavljati ispravak obračuna (jer je obračun ispravan), a u Koprivničkim vodama d.o.o. će se uplate razdvojiti na uplate za toplu i na uplate za hladnu vodu.

Zahvaljujemo svim korisnicima koji su nam skrenuli pažnju na potrebna poboljšanja te se ispričavamo onima kojima su dostavljeni netočni obračuni.

Koprivničke vode d.o.o.