Javna nabava za 2023.

Plan nabave za 2023. godinu

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu