Javna nabava za 2023.

Plan nabave za 2023. godinu

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

6. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

7. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

8. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

9. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

10. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

11. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

12. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

13. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu