JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2023. godinu

Na temelju članka 55. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) te članka 27. i članka 30. Izjave o osnivanju Koprivničke vode društvo s ograničenom odgovornošću Koprivnica (potpuni tekst) od 09.11.2022. godine, direktor dana 24.01.2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 2023.

Opis programa ili projekta

Proračun programa ili projekta

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o partnerstvu

Životopis voditelja programa ili projekta

Privola za obradu osobnih podataka

Ocjena kvalitete programa ili projekta

Ugovor o dodjeli sredstava programu ili projektu od interesa za opće dobro

Opisno izvješće programa ili projekta

Financijsko izvješće programa ili projekta

Upute za prijavitelje