Još tri nova projekta Koprivničkih voda sufinancirat će se kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti

U četvrtak, 22. prosinca 2022. godine, Zdravko Petras, direktor Koprivničkih voda, potpisao je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskim vodama jedan od 13 ugovora o sufinanciranju projekata za koja su sredstva osigurana kroz Nacionalni plan oporavaka i otpornosti za razdoblje 2021. – 2026. (Program razvoja javne odvodnje i vodoopskrbe). Svečanom potpisivanju ugovora u Vladi RH prisustvovao je i premijer Andrej Plenković, ministar gospodarstva Davor Filipović i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković koji su pohvalili uspješnost pripreme dokumentacije te ažurnost ishođenja svih potrebnih dozvola kako bi se s realizacijom projekata započelo što prije. Radi se o projektu Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Koprivničkih voda vrijednog 54,6 milijuna kuna, od čega je sufinancirano 35 milijuna kuna. Od tog iznosa, 80% sredstava financirano je iz europskih izvora dok će se 20% pokriti iz nacionalnih izvora – po 10% sufinanciraju Hrvatske vode i općine Sokolovac i Rasinja. Završetak svih radova planiran je za kraj 2025. godine. Napomenimo i da je ovo projekt neovisan o Aglomeraciji Koprivnica te će se provoditi i financirati odvojeno od spomenute Aglomeracije. I u ovom slučaju krajnji korisnici priključke će dobiti besplatno.

     

Projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Koprivničkih voda sastoji se od tri dijela – Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna – cjelina Sokolovac; Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Velika Mučna (Sutare) i Mali Poganac te Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže općine Rasinja – jugoistočni dio, naselja Prkos, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Ludbreški Ivanac, Radeljevo Selo, Ribnjak i Donja Rijeka.

 

Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna

U općini Sokolovac trenutno nema izgrađenog sustava odvodnje, a ovim projektom predviđeno je novih 150 besplatnih priključaka za kućanstva. Ovaj sustav nadovezat će se na sustav odvodnje naselja Velika Mučna, a provedba tog projekta je pri kraju. Radovi će obuhvatiti izgradnju novih 8,8 kilometara cjevovoda s tri crpne stanice te mogućnost priključaka za 350 stanovnika.

Vrijednost radova iznosi 23,5 milijuna kuna bez PDV-a.

Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Velika Mučna (Sutare) i Mali Poganac

Općina Sokolovac ima nedovoljnu pokrivenost sustavom vodoopskrbe. Na području općine izgrađeno je 97 kilometara cjevovoda čime nije postignuta dovoljna pokrivenost sustavom vodoopskrbe. Izgradnja nove vodoopskrbne mreže obuhvaća izgradnju cjevovoda u naselju Velika Mučna (Sutare) i Mali Poganac u duljini 1,5 kilometara te će se izgraditi novih 20 priključaka kućanstva. Postotak priključenosti povećat će se na 26,10%.

Vrijednost radova iznosi 1.025.000 kuna bez PDV-a.

Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže općine Rasinja – sedam naselja

Općina Rasinja djelom je u projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ kroz izgradnju sustava odvodnje u naselju Rasinja i Subotica Podravska. U ovaj projekt izgradnje sekundarne vodoopskrbne mreže uključena su naselja Prkos, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Ludbreški Ivanac, Radeljevo Selo, Ribnjak i Donja Rijeka gdje će se graditi mreža ukupne duljine 21,3 kilometra. Izgradnjom vodoopskrbne mreže omogućit će se170 novih priključaka, odnosno priključenje 500 stanovnika. Općina Rasinja ima mali postotak priključenosti koji iznosi 33,91%, a ovim projektom predviđa se povećanje priključenosti na 49,22%.

Vrijednost radova iznosi 17,1 milijun kuna bez PDV-a.