Izgrađen sustav odvodnje u Velikoj Mučnoj, slijedi tehnički pregled

Koprivničke vode, Hrvatske vode i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potpisali su krajem prošle godine ugovore o financiranju projekta Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Velika Mučna. Radi se o projektu koji je među prvih deset u Hrvatskoj financiran kroz Nacionalni plan oporavaka i otpornosti za razdoblje 2021. – 2026. (Program vodnog gospodarstva).

Projekt Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Velika Mučna vrijedan je 9,5 milijuna kuna bez PDV-a, a trenutno se čeka tehnički pregled.

Od spomenutog iznosa 80% vrijednosti financira se sredstvima iz Europske unije, a po 10% financiraju Hrvatske vode i Općina Sokolovac.

Izgradnja sustava odvodnje obuhvaća cijelo naselje Velika Mučna te je izvedeno 120 besplatnih priključaka za sva kućanstva u naselju, odnosno za 300-tinjak stanovnika koji će se na sustav moći priključiti nakon tehničkog pregleda početkom sljedeće godine.

Sustav odvodnje dužine je od 3,34 kilometara s dvije precrpne stanice kapaciteta 6,5 l/s.