Početak radova na rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda na Križevačkoj cesti

Obavještavamo stanare Križevačke ceste u Koprivnici da će 12. prosinca 2022. godine započeti radovi na rekonstrukciji sustava odvodnje u sklopu projekta „Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice“ aglomeracije Koprivnica. Radovi polaganja cjevovoda završiti će unutar roka od četiri mjeseca, odnosno do 31. ožujka 2023. godine.

Molimo stanare i ostale sudionike u prometu da uvaže ovu obavijest ako će doći do kraćih zastoja prilikom radova, odvoza/dovoza materijala i strojeva na gradilište.

Zahvaljujemo na razumijevanju.