Pročistač u Herešinu posjetili studenti Geotehničkog fakulteta

U sklopu terenskih vježbi iz kolegija „Pročišćavanje otpadnih voda“ na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, danas su uređaj za pročišćavanje otpadnih voda posjetili studenti sa svojim mentorima. Kroz postrojenje UPOV-a proveo ih je tehnolog Boris Ivaniš, koji im je prilikom obilaska objasnio svaku fazu obrade otpadne vode koja ulazi u sustav UPOV-a u Herešinu. Obišli su i novi laboratorij koji je dograđen i moderniziran u sklopu projekta Aglomeracije Koprivnica.

Ovaj posjet pročistaču nastavak je dobre suradnje Geotehničkog fakulteta i Koprivničkih voda koji traje dugi niz godina, a održava se upravo ovakvim posjetima studenata koji na ovaj način na najboljem primjeru iz prakse uče o pročišćavanju otpadne vode budući da je koprivnički pročistač jedan od najmodernijih postrojenja tog tipa u Hrvatskoj.