Radovi u sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Koprivnica“ odvijaju se planiranom dinamikom i trenutno nema značajnijih problema u realizaciji. Ukupno je do sada izvedeno preko 38 km cjevovoda i 660 kanalizacijskih kućnih priključaka.

Radovi na Aktivnosti 1: Proširenje postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica odvijaju se na svim cjelinama i to:

(1) sustav odvodnje naselja Đelekovec i Imbriovec gdje je izvedeno 5.534,19 m gravitacijskog cjevovoda i 2.284,50 m tlačnog cjevovoda. Izvedeno je 186 kanalizacijskih kućnih priključaka

(2) sustav odvodnje naselja Sigetec i Hlebine gdje je izvedeno 7.618,76 m gravitacijskog cjevovoda i 6.355,59 m tlačnih cjevovoda te 193 kanalizacijskih kućnih priključaka

(3) sustav odvodnje općine Rasinja, jugozapadni dio gdje je izvedeno 1.632,30 m gravitacijskog cjevovoda. Također, izvedeno je 17 kanalizacijskih kućnih priključaka.

(4) sustav odvodnje otpadnih voda naselja Drnje, Botovo i Torčec gdje je izvedeno 551,00 m gravitacijskog cjevovoda i 854,74 m tlačnog cjevovoda. Izvedeno je 8 kanalizacijskih kućnih priključaka.

Ukupno je na Aktivnosti 1 izvedeno preko 23 km cjevovoda i 404 kanalizacijskih kućnih priključaka.

Radovi na Aktivnost 2: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te izgradnja i rekonstrukcija NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Koprivnice odvijaju se na sustavu odvodnje i to na sljedećim sustavima:

Na sustavu Kunovec Breg radovi su završili. Ukupno je izvedeno 2.958,40 m gravitacijskog cjevovoda.

Na sustavu Starigrad i Draganovec ukupna duljina izvedenih gravitacijskih cjevovoda je 2.632,60 m. U narednom periodu radovi izvedbe nove kanalizacijske mreže obuhvatit će Krešimirovu ulicu, Ulicu Teofila Hana, Nemčićev dol i Mlinarsku ulicu.

Na sustavima Vinica, Močile i Herešin ukupna duljina izvedenih gravitacijskih cjevovoda iznosi 914,70 m te slijedi nastavak radova polaganja cjevovoda odvodnje i priključaka prema dinamičkom planu.

Sustav Čarda (Retencijski bazen i crpna stanica „Čarda“ te retencijski bazen „Križevačka“ trenutno su u procesu izgradnje, dok se završetak svih radova na spomenutim bazenima očekuje krajem 2023. godine

Na perifernom dijelu Grada Koprivnice izvedeno je 4.823,50 m vodovoda, dok je na spojnom cjevovodu crpilišta Lipovec sa zonom Danica izvedeno 1.256,30 m vodovoda. Na rekonstrukciji koja obuhvaća  Herešinsku cestu, Ul. Miroslava Krleže i dr. Željka Selingera izvedeno je 1.639,50 m vodovoda. Na rekonstrukciji vodoopskrbnog sustava grada Koprivnice izvedeno je 680,60 m vodovoda te je na rekonstrukciji cjevovoda u Ul. Čarda, Mihovila Pavleka Miškine, Frana Galovića i Dravskoj u Koprivnici izvedeno 387 m vodovoda.

U naselju Kunovec Breg, izvedeno 99 kanalizacijskih kućnih priključaka. U naseljima Starigrad i Draganovec izvedeno 37 kućnih priključaka dok je u općini Peteranec izvedeno 120 kanalizacijskih kućnih priključaka.

Ukupno je na Aktivnosti 2 izvedeno preko 15 km cjevovoda i 256 kanalizacijskih kućnih priključaka. Završeni su radovi na dogradnji pogonske zgrade UPOV-a Herešin te je spremna sva dokumentacija za tehnički pregled. Zgrada je dograđena i uređena za potrebe Centralnog laboratorija Koprivničkih voda.

Ostale projektne aktivnosti odvijaju se prema ugovorenim obvezama i planu.

Procijenjena vrijednost obuhvata projekta iznosi 410 milijuna kuna bez PDV-a, projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda. Predviđeni završetak projekta očekuje se do kraja 2023. godine.