Obavijest o sanaciji puknuća vodovodne mreže na Trgu kralja Tomislava

U petak, 15.04.2022. godine u 07:05 sati, došlo je do puknuća opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 225 na Trgu kralja Tomislava ispred broja 3. u Koprivnici. Kvar na vodoopskrbnoj mreži detektiran je u nadzorno upravljačkom sustavu kao nagli pad tlaka u vodoopskrbnom sustavu, a isti je dojavljen i od strane stanara na Trgu kralja Tomislava.

Dežurne ekipe Koprivničkih voda odmah su izašle na teren i započele sa zatvaranjem istjecanja na opskrbnom cjevovodu, a nakon prekida istjecanja vode, zatvaranja vodovoda, te stavljanjem u pogon alternativnih dobavnih pravaca pitke vode, u 07:30 sati uspostavljena je normalizacija vodoopskrbe i tlaka u vodoopskrbnom sustavu. Zbog intenziteta kvara u vodoopskrbnom sustavu došlo je do pada tlaka, što su osjetili korisnici vodnih usluga na užem sjevernom dijelu uslužnog područja grada Koprivnice.

Sanacija kvara započeta je odmah, te će se nastaviti tijekom današnjeg dana. Predviđeni završetak sanacije kvara na vodoopskrbnoj mreži je danas oko 14 sati, a za vrijeme trajanja sanacije kvara nije bilo i neće biti poremećaja u vodoopskrbi, te će svi korisnici na uslužnom području imati standardnu isporuku vodne usluge osim korisnika vodnih usluga na manjem dijelu Trga kralja Tomislava i Trga Podravskih heroja u Koprivnici, kojima će opskrba vodom biti osigurana cisternom koja će biti pozicionirana na Trgu Podravskih heroja ispred br. 3.

Uslijed kvara došlo je do poplavljivanja prometnice i parkirališta na Trgu kralja Tomislava ispred zgrada broj 2. i 3., a materijalna šteta će se naknadno procijeniti. Nakon zatvaranja istjecanja vode na mjestu kvara pristupilo se sanaciji i čišćenju prometnice i parkirališta, a zbog intenziteta kvara i građevinskih radova na sanaciji, promet će se odvijati otežano.

Glavni opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže PVC DN 225 na Trgu kralja Tomislava, izgrađen je 1976. godine, a budući da je na navedenom cjevovodu zbog dotrajalosti već bilo kvarova, Koprivničke vode su obavile pripremne radove, odnosno pripremile projektnu dokumentaciju, pribavile potrebne dozvole, a tijekom narednih mjeseci predviđena je rekonstrukcija i zamjena navedene javne vodoopskrbne mreže u sklopu projekta Aglomeracije Koprivnica, s čime bi se postigla još veća sigurnost pogona i opskrbe pitkom vodom korisnika vodnih usluga na uslužnom području Koprivničkih voda.

Cijenjenim korisnicima ispričavamo se zbog prekida i poremećaja u vodoopskrbi.