Obilježen Svjetski dan voda u Koprivničkim vodama

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine kako bi se skrenula pozornost ljudi diljem svijeta na važnost očuvanja vode za piće.

Tema za 2022. godinu su „Podzemne vode“, a ovogodišnje ime kampanje glasi „Podzemne vode – učinimo nevidljivo vidljivim“.

Svijet podzemne vode je skriven od našeg pogleda, osim područja spilja koje često sadrže vodu i koje su nastale dugotrajnim djelovanjem vode na porozne stijene. Uvjetovani tom percepcijom, kao i pričama starih majstora „zdenčara“ podzemnu vodu često zamišljamo u obliku podzemnih tokova ili podzemnih „žila“. Podzemlje Podravine ne izgleda tako, te slično drugim područjima stvaranim riječnim nanosima. Geologija našeg kraja je drugačija, te se voda nalazi između čestica materijala, pijeska i šljunka.

Vode na Zemlji nema izobila, za sve ljude, želje i potrebe ni zauvijek, ako se pitkom vodom neće razumno gospodariti. Od ukupne količine vode na Zemlji dostupan je samo dio količine koja sudjeluje u globalnom hidrološkom ciklusu, u konačnici pitke vode ima oko jedna kap u kanti svih voda Zemlje (Slika 1.).

Slika 1. Količine vode

Kako je i uvodno napomenuto, na našem je području vodonosni sediment s međuzrnskom poroznošću u kojem je od ukupnog volumena oko ¼ prostora ispunjena vodom. S obzirom na debljinu naslaga koje su od nekoliko desetaka pa do više od 100 metara, to su vrlo velike količine. Sav taj sediment ispod naših nogu kroz davnu geološku prošlost donijela je „Pra-Drava“ iz područja Alpa. Studija u svrhu određivanja eksploatacijskih zaliha na području koprivničke Podravine, provedena tijekom 2013. i 2014. godine od strane Hrvatskog geološkog instituta, odredila je obnovljive zalihe područja na 110.000.00 m3 vode. Javna vodoopskrba, industrijske potrebe kao i individualna opskrba koriste manje od 10 % raspoloživih količina.

Podravina je blagoslovljena obiljem pitke vode. Taj blagoslov obvezuje na brižno i razumno gospodarenje u čijem su temelju znanje kao plod znanstvenih i stručnih istraživanja i zakonski normativ koji uređuje pravila korištenja vodeći brigu o općem dobru danas, kao i o naraštajima koji dolaze. Svjesna toga Republika Hrvatska je odredila područja (Slika 2.), čija je svrha dugoročno osiguranje podmirenja potreba javne vodoopskrbe.

Slika 2. Područja strateških zaliha podzemne vode u RH

Strategijom upravljanja vodama Republike Hrvatske, temeljnim dokumentom o vodnom nacionalnom blagu, Podravina je određena kao područje strateških zaliha podzemne vode. Prema navedenoj strategiji: „Navedena su područja temelj postojeće, a posebno buduće javne vodoopskrbe u Hrvatskoj i njihovo očuvanje nema alternativu. Zbog toga su njihova zaštita i korištenje prvorazredni nacionalni interes.“

Voditelj RJ Zahvaćanje vode dr. sc. Damir Ruk, dipl. ing. biol., ističe kako prirodna kvaliteta podzemne vode nije jednolična na cijelom području i ona  se može značajno razlikovati i između relativno bliskih lokacija, zdenaca međusobno udaljenih nekoliko desetaka metara. Dodamo li tome i ljudske aktivnosti koje mogu imati posljedični učinak na podzemnu vodu možemo zaključiti da bez laboratorijske analize nije moguće unaprijed prosuditi kvalitetu, prikladnost za ljudsku upotrebu, odnosno zdravstvenu ispravnost vode. Šire područje vodozahvata izvorišta Ivanščak i Lipovec imaju prirodnu kvalitetu sirove vode pogodnu za ljudsku upotrebu. Pogodnost lokacija izvorišta pokazuje 50 godina stalne javne vodoopskrbe i konstantna kvaliteta podzemne vode, te se ne provodi tehnološka obrada već samo obavezna preventivna dezinfekcija minimalnim količinama klora.

Relativno laka dostupnost podzemne vode ima za posljedicu značajni udio privatne vodoopskrbe izvan javnog sustava vlastitim zdencima ili pumpama. Takva vodoopskrba je nesigurna i po pitanju količina, a naročito kvalitete. Tijekom 2018. godine ispitivana je kvaliteta podzemne vode privatnih zdenaca na području 4 općina Koprivničko-križevačke županije i utvrđeno je da je više od 95 % uzoraka bilo zdravstveno neispravno, bilo  zbog kemijskih ili/i mikrobioloških nesukladnosti. Sukladno tome javna vodoopskrba nema alternativu i ona je civilizacijski standard prošlog stoljeća, a mi podzemnu vodu trebamo  razumno koristiti, sačuvati i predati idućim naraštajima.

Tim povodom su Koprivničke vode obilježile Svjetski dan voda posjetom Dječjeg vrtića „Tratinčica“ na vodocrpilište Ivanščak gdje im je djelatnik Koprivničkih voda Igor Horvat održao kratku, zanimljivu i edukativnu prezentaciju o važnosti podzemne vode, kako podzemne vode utječu na naš život, ima li je dovoljno, da li je sigurna (zdravstveno ispravna) za korištenje na našem području, te što je potrebno napraviti za zaštitu podzemne vode.

 

Također su uoči Svjetskog dana voda uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Herešinu posjetili i učenici gimnazije Fran Galović kao i učenici OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, gdje im je djelatnica Koprivničkih voda Nikolina Vargović objasnila cijeli ciklus pročišćavanja otpadnih voda, biološku obradu otpadnih voda u SBR bazenima i obradu mulja.