Poziv na dostavu ponude – Interventni popravak kamere za snimanje kanalizacije

Poziv na dostavu ponude

Upute prijavitelja za izradu ponude

Rok za dostavu ponuda je do 25.03.2022. godine do 12:00 sati.