Poziv na dostavu ponude – Održavanje kamera za snimanje kanalizacije

Poziv na dostvu ponude – Održavanje kamera za snimanje kanalizacije

Rok za dostavu ponude je do 21.01.2022. godine do 12 sati.