Koprivničke vode među prvima u Hrvatskoj ugovorile dobivanje financijskih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Koprivničke vode, Hrvatske vode i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potpisali su u četvrtak, 16. prosinca, ugovore o financiranju projekta Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Velika Mučna, točnije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju. Time su Koprivničke vode kao jedna od tek deset javnih isporučitelja vodnih usluga u Hrvatskoj koje su definirale većinski dio izvora sredstava za važne vodno-komunalne projekte poput izgradnje sustava odvodnje kroz Nacionalni plan oporavaka i otpornosti za razdoblje 2021. – 2026. (Program vodnog gospodarstva).

Projekt Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Velika Mučna vrijedan je 9 milijuna kuna bez PDV-a, a radovi su započeli ovog ljeta. Projekt se planira realizirati do kraja 2022. godine.

Od spomenutih 9 milijuna kuna, 80% vrijednosti financirat će se sredstvima iz Europske unije, 10% financirat će Hrvatske vode, a preostalih 10% Općina Sokolovac.

Izgradnja sustava odvodnje obuhvatit će cijelo naselje Velika Mučna te će se izvesti 120 besplatnih priključaka za sva kućanstva u naselju što će pojednostaviti samo priključenje na novi sustav za 300-tinjak stanovnika naselja Velika Mučna.

Sustav odvodnje gradi se u ukupnoj duljini cjevovoda od 3,38 kilometara (gravitacijski cjevovod duljine 2580 metara i tlačni cjevovod duljine 750 metara) s dvije precrpne stanice kapaciteta 6,5 l/s. Gravitacijska kanalizacija gradit će se od plastičnih cijevi profil 300 mm s gotovim tipskim betonskim oknima.