Besplatne bilježnice osigurane svim osnovnoškolcima na području obuhvata u projektu Aglomeracija Koprivnica kroz promidžbu i vidljivost

Povodom početka nove školske godine, direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras sa zamjenicom Sandrom Sinjeri obišao je OŠ „Fran Koncelak“ Drnje, OŠ „Mihovil Pavlek Miškina“ Đelekovec, OŠ Koprivnički Bregi i OŠ „Andrije Palmovića“ Rasinja te podijelio besplatne bilježnice svim osnovnoškolcima s logom projekta Aglomeracije Koprivnica koje su osigurane kroz promidžbu i vidljivost u projektu.

Direktor je ukratko učenicima i ravnateljima na jednostavan način objasnio važnost poduzeća Koprivničke vode u ekološkom ciklusu vode u prirodi, te je predstavio projekt Aglomeracija Koprivnica, njegovu važnost u pogledu zaštite vodnih resursa i općenito zaštite okoliša planiranom izgradnjom novih 100 km kanalizacijskih cjevovoda i 30 km novih vodoopskrbnih cjevovoda.

Ravnatelji osnovnih škola Sonja Vuljak, Karolina Vidović, Krunoslav Belaj i Ivan Pikivača iskazali su svoju zahvalnost na dostavljenim bilježnicama, zadovoljstvo što će i općinska naselja dobiti kanalizacijsku mrežu na koju će se priključiti i njihove školske zgrade, te da će pokušati prenijeti djeci osnovne informacije o svrsi i ciljevima projekta u ekološkom pogledu.