Besplatne bilježnice svim osnovnoškolcima Grada Koprivnice osigurane kroz promidžbu i vidljivost u projektu Aglomeracija Koprivnica

Koprivničke vode su u sklopu projekta Aglomeracije Koprivnica osigurale besplatne bilježnice za sve osnovne škole na području Grada Koprivnice te osnovne i područne škole na obuhvatu projekta.

Tim povodom direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras sa zamjenicom Sandrom Sinjeri obišao je OŠ „Đuro Ester“, COOR Podravsko sunce, OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica i OŠ „Braća Radić“ Koprivnica kako bi ukratko ravnateljicama i ravnatelju škola predstavio projekt Aglomeracije Koprivnica, važnost projekta u pogledu zaštite vodnih resursa i općenito zaštite okoliša planiranom izgradnjom novih 100 km kanalizacijskih cjevovoda i 30 km novih vodoopskrbnih cjevovoda, te kroz promidžbu i vidljivost projekta Aglomeracija Koprivnica pribavljene bilježnice s logom projekta Aglomeracija Koprivnica dostavio školama za sve njihove učenike.

Ravnateljice osnovnih škola Sanja Prelogović, Radmila Popović, Gordana Gazdić-Buhanec i ravnatelj Krešo Grgac iskazali su svoju zahvalnost na dostavljenim bilježnicama te će pokušati prenijeti djeci osnovne informacije o svrsi i ciljevima projekta.