Potpisan ugovor o rekonstrukciji objekata na UPOV-u Herešin za nabavu, isporuku i montažu instrumenata i uređaja za laboratorij

U prostorijama Koprivničkih voda 16. lipnja 2021. godine potpisan je ugovor s izvršiteljem Kemolab d.o.o. o rekonstrukciji objekata na UPOV-u Herešin za nabavu, isporuku i montažu instrumenata i uređaja za laboratorij u sklopu projekta sufinanciranog od EU “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica”

Ugovor su potpisali direktorica tvrtke Kemolab d.o.o. Nataša Kolar Jukić i direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras, a vrijednost ugovora iznosi 1.299.996,00 kn bez PDV-a.