Poziv na dostavu ponude – Sredstvo za obradu voda-sredstvo za koagulaciju/flokulaciju fosfora u otpadnoj vodi

Poziv na dostavu ponude

Upute ponuditeljima za izradu ponude

Rok za dostavu ponude je do 19.07.2021. godine do 12:00 sati.