Priopćenje o puknuću glavnog opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbe u Crnogorskoj ulici u Koprivnici

U ponedjeljak 28.06.2021.  godine u 19 26 sati, došlo je do puknuća glavnog opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 300 u Koprivnici u Crnogorskoj ulici ispred kućnog broja 4. Kvar na vodoopskrbnoj mreži detektiran je u nadzorno upravljačkom sustavu Koprivničkih voda kao nagli pad tlaka u vodoopskrbnom sustavu. Dežurne ekipe Koprivničkih voda odmah su izašle na teren i započele sa zatvaranjem istjecanja glavnog magistralnog cjevovoda, a nakon prekida istjecanja vode i zatvaranja vodovoda te stavljanjem u pogon alternativnih dobavnih pravaca pitke vode, u 20 48 uspostavljena je normalizacija vodoopskrbe i tlaka u vodoopskrbnom sustavu grada Koprivnice i prigradskih naselja.

Sanacija kvara započeta je odmah, te je kvar saniran tijekom noći do 6 sati ujutro, a za vrijeme trajanja sanacije kvara nije bilo prekida i poremećaja u vodoopskrbi, te su svi korisnici na uslužnom području imali standardnu isporuku vodne usluge osim dijela Crnogorske ulice od broja 1 do 12. Nakon zatvaranja istjecanja vode na mjestu kvara pristupilo se sanaciji i čišćenju prometnice u Crnogorskoj ulici i ulici Križevačka cesta, te je uspostavljena normalizacija prometa.

Zbog intenziteta kvara u vodoopskrbnom sustavu došlo je do pada tlaka, što su osjetili korisnici vodnih usluga na širem dijelu uslužnog područja. Zbog naglog pada tlaka u vodoopskrbnom sustavu na području grada Koprivnice, te zbog promjene režima opskrbe alternativnim pravcima u javnoj vodoopskrbnoj mreži kod pojedinih korisnika vodnih usluga primijećena je mutnoća pitke vode koja bi se kroz kratki period tijekom dana trebala stabilizirati. Dežurne ekipe Koprivničkih voda će tijekom današnjeg dana obaviti odzračivanje i ispiranje kritičnih dijelova javne vodoopskrbne mreže, a voda iz javne vodoopskrbne mreže će se sustavno analizirati i kontrolirati u laboratoriju Koprivničkih voda. Za sada možemo potvrditi da je osim zamijećene mutnoće i zraka u vodi kod pojedinih korisnika, voda zdravstveno ispravna.

Uslijed kvara došlo je do poplavljivanja prometnice te dvorišta u Crnogorskoj ulici i Križevačkoj cesti, a materijalna šteta će se naknadno procijeniti i kućanstvima koje imaju materijalnu štetu, iste će biti podmirene preko police osiguranja od odgovornosti Koprivničkih voda, obzirom da je javna vodoopskrbna mreža osigurana.

Glavni opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže DN 300 u Crnogorskoj ulici, izgrađen je 1988. godine, a budući da je na navedenom cjevovodu zbog dotrajalosti već bilo kvarova, Koprivničke vode su obavile pripremne radove, odnosno pripremile projektnu dokumentaciju, pribavile potrebne dozvole, te je predviđena rekonstrukcija i zamjena u sklopu projekta Aglomeracije Koprivnica, s čime će se postići još veća sigurnost pogona i opskrbe pitkom vodom korisnika vodnih usluga.

Cijenjenim korisnicima ispričavamo se zbog poremećaja u vodoopskrbi.